Рентна плата

Особливості обчислення та сплати збору за користування радіочастотним ресурсом

Радіочастотний ресурс — частина радіочастотного спектра (безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц), придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях.

В Україні використання радіочастотного ресурсу визначається Законом № 1770, та рядом законодавчих та нормативно-правових актів. Державне управління здійснює Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку, державне регулювання — Національна комісія з питань регулювання зв'язку.

Платники збору

Платникамизбору за користування радіочастотним ресурсом України (далі — збір) є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі (п. 318.1. ст: 318 Податкового кодексу):

  • ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
  • ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
  • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
  • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Не є платниками збору радіоаматори та спеціальні користувачі, перелік яких визначено ст. 5 Закону № 1770, а саме: підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, єдиної державної податкової політики (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов'язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних обов'язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Державного бюджету України, а також центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері транспорту, в частині застосування радіоелектронних засобів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та забезпечення польотів і в частині застосування радіоелектронних засобів Державною спеціальною службою транспорту, системи екстреної медичної допомоги.

Радіоаматори — особи, які мають відповідні дозволи на заняття радіозв'язком та виконують цю роботу виключно в особистих інтересах і без отримання матеріальної вигоди.

Радіоаматорам надається право використовувати смуги радіочастот та види радіозв'язку, що зазначені у дозволі на експлуатацію аматорської радіостанції (станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв'язок).

Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм (ст. 319 Податкового кодексу).

Ширина смуги радіочастот визначається у МГц.

Смуга радіочастот — це частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот.

Ставки збору

Ставки збору визначені ст. 320 Податкового кодексу.

Пунктом 31 розділу І Закону № 5503 змінено ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України, а саме вони збільшені на 7,9 відсотка.

Розділом ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 5503 зазначено, що Закон набирає чинності з 1 січня 2013 р., за винятком окремих норм.

З огляду на приписи ст. 94 Конституції та ст. 4 Указу № 503 нормативно-правові акти Верховної ради і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи згідно зі ст. 58 Конституції.

Отже, норми Закону № 5503 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування, а самез 4 січня 2013 р.

Оскільки ставки збору змінилися протягом місяця, а базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю, то платникам збору за користування радіочастотним ресурсом України пропонується у Податковому розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України (далі — Розрахунок збору), затвердженому наказом № 1018, за січень 2013 року проставляти ставки збору у наведеному у додатку розмірі, які обчислені за формулою:

Со = (С1 х 3 + С2 х 28): 31,

де Со — обчислена ставка на січень 2013 р.;

С1 — ставка до 4 січня 2013р.;

С2 — ставка з 4 січня 2013 р.

Обчислені ставки, що пропонуються застосовувати при визначенні податкових зобов'язань
по збору за користування радіочастотним ресурсом України за січень 2013 р.

№ 
з/п

Вид радіозв'язку

Діапазон
радіочастот

Ставка збору за січень 2013 року
за 1 МГц смуги радіочастот
на місяць, гривень

1

Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби

0,03 — 300 ГГц

0,42

2

Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

0,03 — 470 МГц

405,72

3

Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30 — 470 МГц

405,72

4

Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів

30 — 470 МГц

203,50

5

Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427 — 2400 МГц

10,25

2400 — 2483,5 МГц

5150 — 5850 МГц

6

Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30 — 3000 МГц

20,47

7

Транкінговий радіозв'язок

30 — 470 МГц

1 258,11

8

Пошуковий радіозв'язок

30 — 960 МГц

16 228,83

9

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30 — 3000 МГц

40,95

3 — 30 ГГц

10

Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30 — 3000 МГц

26,88

3 — 30 ГГц

11

Стільниковий радіозв'язок

300 — 2200 МГц

10 111,02

12

Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2 — 7 ГГц

17,92

10 — 42,5 ГГц

6,40

13

 

 

 

 

 

Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц — 30 МГц

 

до 1 кВт включно

 

486,35

від 1,1 до 10 кВт включно

 

730,81

від 10,1 до 100 кВт включно

 

1 034,15

від 101 до 500 кВт включно

 

1 217,16

від 501 кВт і вище

 

2 022,20

14

 

 

 

 

 

 

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30 — 300 МГц

 

від 1 до 10 Вт включно

 

20,47

від 10,1 до 100 Вт включно

 

61,44

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

101,11

від 1,1 до 5 кВт включно

 

162,55

від 5,1 до 20 кВт включно

 

304,62

від 20,1 кВт і вище

 

405,72

15

 

 

 

 

Передавання звуку залежно від потужності:

66 — 74 МГц

 

87,5 — 108 МГц

до 100 Вт включно

 

152,30

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

304,62

від 1,1 до 10 кВт включно

 

486,35

від 10,1 кВт і вище

 

609,21

16

 

 

 

 

 

 

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300 — 880 МГц

 

до 10 Вт включно

 

14,08

від 10,1 до 100 Вт включно

 

28,16

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

61,44

від 1,1 до 5 кВт включно

 

121,60

від 5,1 до 20 кВт включно

 

243,17

від 20,1 кВт і вище

 

304,62

17

Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 — 16 цієї статті

9 кГц — 400 ГГц

609,21

 

Порядок обчислення та сплати збору

Сума збору обчислюється виходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

Платники збору подають до органів ДПС за місцем податкової реєстрації Розрахунок збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, тобто протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду за місцем податкової реєстрації (п. 322.1 ст. 322 Податкового кодексу), а саме протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу).

Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

Кошти, що надходять від користувачів радіочастотного ресурсу України, зараховуються до Державного бюджету України (код 19070000 «Збір за користування радіочастотним ресурсом України» Класифікації доходів бюджету, яка затверджена наказом № 11).

Платники збору повинні подати до органів ДПС копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

Відповідальність

У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи ДПС надають інформацію про таких платників збору до центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку для вжиття до них заходів відповідно до законодавства. Інформацію про платників збору, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, які протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, органи ДПС подають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів відповідно до законодавства. Згідно зі ст. 58 Закону № 1770 у разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.