ПДВ

Проведення перерахунку податкового кредиту з ПДВ

Платники ПДВ, які протягом 2012 р. здійснювали оподатковувані та неоподатковувані операції, згідно з п. 199.4 ст. 199 Податкового кодексу мали за підсумками минулого календарного року здійснити перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

При цьому зауважимо, що перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

Такий перерахунок обумовлено тим, що платники ПДВ, які придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи використовують частково в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до податкового кредиту мали право віднести лише ту частину суми нарахованого (сплаченого) податку під час придбання товарів (послуг), яка відповідає частці використання таких товарів (послуг) в оподатковуваних операціях.

При цьому розрахунок такої частки протягом 2012 р. здійснювався виходячи з величини, яку було визначено у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за 2011 календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за цей календарний рік згідно з нормами п. 199.2 ст. 199 Податкового кодексу.

За підсумками 2012 р. податковий кредит коригується такими платниками вже за часткою, розрахованою залежно від фактичного обсягу проведених протягом цього року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Отже, розрахована в результаті такого перерахунку за підсумками 2012 р. частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовується для проведення коригування сум ПДВ, які відносилися протягом цього року до податкового кредиту за операціями з придбання та/або виготовлення протягом 2012 р. таких товарів/послуг, необоротних активів.

Крім того, платники повинні були здійснити наступний перерахунок частки в оподатковуваних операціях тих необоротних активів, які придбавалися до 2011 р. (дати набрання чинності Податковим кодексом) і введені в експлуатацію після 01.01.2011 р., та тих необоротних активів, що придбавалися протягом 2011 р., використання яких здійснювалося протягом 2011 р. чи 2012 р. одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях. За зазначеними необоротними активами такий перерахунок частки, крім перерахунку, проведеного у 2011 р., здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настали після їх початку використання (введення в експлуатацію), а саме — за підсумками 2012 р., 2012 — 2013 рр., 2012 — 2014 рр.

Результати таких перерахунків сум податкового кредиту платники мають відобразити у податковій декларації з ПДВ за останній податковий період (грудень чи IV квартал відповідно) 2012 р., 2013 р., 2014 р. і в подальшому відповідно у податковій звітності наступних років. Зокрема, у таблицях 2 та 3 додатка 7 до декларації з ПДВ за останній податковий період 2012 р. (грудень чи IV квартал відповідно) здійснюються перерахунки частки використання сплаченого (нарахованого) ПДВ: за придбаними (ввезеними) в поточному році товарами/послугами та необоротними активами (табл. 2 додатка 7 до декларації з ПДВ), за необоротними активами, придбаними як у 2011 р., так і до 01.01.2011 р., — в табл. 3 додатка 7 до декларації з ПДВ пропорційно оподатковуваним та неоподатковуваним операціям, проведеним протягом 2012 р. Результати таких перерахунків з протилежним знаком відображаються у рядку 16.4 податкової декларації з ПДВ за останній податковий період 2012 р. (грудень/IV квартал) та відповідно 2013 — 2014 рр. (щодо необоротних активів за підсумками одного, двох і трьох календарних років).

У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, такі перерахунки частки здійснюються виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку. При цьому у разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником ПДВ у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

Слід зауважити, що згідно з п. 199.6 ст. 199 Податкового кодексу правила ст. 199 цього Кодексу не застосовуються та податковий кредит не зменшується у разі:

  • проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 цього Кодексу, а саме у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб;
  • постачання платником ПДВ відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібрання (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій;
  • проведення операцій, передбачених пп. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу, а саме у разі постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету.

Також слід зауважити, що розраховану відповідно до п. 199.2 ст. 199 Податкового кодексу за підсумками 2012 р. у відсотках частку використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за 2012 р. до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за цей самий календарний рік платники застосовуватимуть протягом 2013 календарного року при здійсненні розрахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, які здійснюватимуться протягом 2013 р. (розділ 1 табл. 1 додатка 7 до декларації з ПДВ).

При цьому згідно з нормами п. 199.3 ст. 199 Податкового кодексу платники ПДВ, у яких протягом 2012 р. були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почнуть здійснюватись у будь-якому звітному періоді 2013 р., а також новостворені у цьому році платники податку проводитимуть у 2013 р. розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому буде задекларовано такі операції.

Розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях подаватиметься до органу податкової служби одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому буде задекларовано такі оподатковувані та неоподатковувані операції. Зокрема, розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та/або необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями здійснюється у розділі 2 табл. 1 додатка 7 до податкової декларації з ПДВ. Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовуватиметься протягом поточного календарного року для визначення податкового кредиту при заповненні рядка 15.1 податкової декларації з ПДВ.

Довідково зазначимо, що з окремих питань застосування ст. 199 Податкового кодексу (щодо пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту) наказом № 129 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію.