ПДФО/ВЗ

Надання в оренду нерухомості фізичною особою, яка є інвалідом

Інвалід ІІ групи планує здавати в оренду успадковану ним квартиру. На роботі інвалід користується податковою соціальною пільгою. Чи зможе він скористатися такою пільгою при отриманні доходу від оренди квартири?


Податковим кодексом України (далі — Податковий кодекс) передбачено, що до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), застосовується податкова соціальна пільга, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (абзац перший пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

При цьому відповідно до пп. 169.2.3 п 169.2 ст. 169 Податкового кодексу податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів платника податку, інших ніж заробітна плата.

Водночас пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 цього Кодексу, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Доходи від надання в оренду власного майна фізичною особою, яка є інвалідом, оподатковуються на загальних підставах за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу:

  • 15%якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (тобто в 2013 р.11 470 грн.);
  • 17%з суми, що перевищує вищезазначений десятикратний розмір.

Слід зазначити, що згідно з пп.  «а» пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець. Такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені цим Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації, яку платник податку має подати до 1 травня року, що настає за звітним.

Тобто якщо громадянин почне здавати квартиру в оренду з 2013 р., то податок на доходи фізичних осіб він повинен сплачувати щоквартально, а декларацію подати до 01.05.2014 р.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника директора Департаменту —
начальника Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб
Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Сергія НАУМОВА