ПДФО

Продаж нерезидентом подарованої нерухомості (житлових будинків)

Нерезидент (громадянин Росії) має у власності в Україні два житлові будинки, отримані ним у 2000 р. у подарунок. У 2013 р. нерезидент планує продати ці будинки фізичній особі — резиденту. За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуватиметься дохід, отриманий нерезидентом від операцій купівлі-продажу цих об'єктів житлової нерухомості?


Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, визначено п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу, яким встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV цього Кодексу для нерезидентів).

Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна регламентується ст. 172 Податкового кодексу, згідно з п. 172.10 якої передбачено, що продаж резидентами та нерезидентами успадкованого (отриманого в подарунок) об'єкта нерухомості підлягає оподаткуванню згідно з положеннями цієї статті.

Так, відповідно до п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу не оподатковується дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року, зокрема, житлового будинку та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платником у спадщину.

Тобто умова щодо перебування зазначеного у п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу майна у власності платника податку понад три роки не поширюється лише на майно, отримане таким платником у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.

Згідно з п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.

Водночас відповідно до п. 172.9 ст. 172 Податкового кодексу дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами — нерезидентами, оподатковується згідно з цією статтею в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Отже, у разі продажу в 2013 р. фізичною особоюнерезидентом двох об'єктів житлової нерухомості (будинків), отриманих ним у подарунок у 2000 р., дохід, одержаний від продажу одного будинку, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Дохід, одержаний фізичною особоюнерезидентом від продажу другого будинку, оподатковуватиметься за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15(17)%.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника директора Департаменту
начальника Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб
Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Сергія НАУМОВА