Бухоблік

Нарахування амортизацї у звітному періоді, в якому основні засоби не використовуються

Чи нараховується амортизація на основні засоби у звітному періоді, в якому такі засоби не використовуються для надання послуг?


Відповідно до п. 144.1 ст. 144 Податкового кодексу амортизації підлягають витрати на придбання та самостійне виготовлення основних засобів для використання в господарській діяльності.

Господарська діяльність — це діяльність особи, пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, яка спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через відокремлені підрозділи, а також будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів (п. 146.1 ст. 146 зазначеного Кодексу).

При цьому згідно з п. 146.2 ст. 146 Податкового кодексу амортизація об’єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу, помісячно починаючи з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію об’єкта основних засобів, і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення і консервації.

У разі якщо об’єкт основних засобів не використовується у господарській діяльності, платник податку зобов’язаний вивести такий об’єкт з експлуатації та припинити нарахування амортизації в податковому обліку. Виведення основного засобу з експлуатації здійснюється на підставі відповідних документів, що засвідчують факт такого виведення, зокрема наказу керівника, акта про тимчасове виведення основного засобу з виробничого процесу тощо.

Згідно з п. 146.15 ст. 146 Податкового кодексу нарахування амортизації окремого об’єкта припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об’єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду.

У разі повторного введення такого об’єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих основних засобів для цілей амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення з експлуатації (зі складу виробничих засобів) і збільшується на суму витрат, пов’язаних з ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо. При цьому нарахування амортизації за таким об’єктом розпочинається у місяці, наступному за місяцем повторного введення об’єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих засобів.