ПДФО

Розпочато кампанію декларування доходів громадянами

З метою належної організації роботи органів ДПС щодо забезпечення якісного проведення у 2013 р. деклараційної кампанії затверджено наказ ДПС України від 08.01.2013 р. № 1 «Про проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2012 році».
Деклараційна кампанія 2013 р., яка розпочалася з 1 січня, пов'язана з виконанням платниками податку на доходи фізичних осіб вимог Податкового кодексу, згідно з положеннями якого платники податку у відповідних випадках зобов'язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримані ними протягом 2012 р.


Суттєвою відмінністю цієї кампанії є обов'язок платників податку — фізичних осіб подавати річну податкову декларацію, якщо протягом 2012 р. оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) їм у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищувала 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2012 р. — 128 760 грн. (1073 грн. х 120), та проводити перерахунок сум податку за ставками 15 (17)% за новими правилами.

При цьому необхідно враховувати, що оподатковувані доходи, нараховані (виплачені, надані) платникам податку у 2012 р., інші, ніж зазначені вище, не беруть участі у проведені такого перерахунку.

Податкову декларацію також зобов'язані подавати:

 • фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування; у ній поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатись інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи (ст. 177 Податкового кодексу);
 • фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (ст. 178 цього Кодексу).

Порядок, строки подання декларації та сплата податкового зобов'язання

Платники податку — фізичні особи, які не є суб'єктами підприємництва і особами, котрі провадять незалежну професійну діяльність, подають за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію до 01.05.2013 р. (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 45.1 ст. 45 цього Кодексу податковою адресою платника податківфізичної особи визнається місце його проживання, за яким він береться на облік як платник податків в органі ДПС.

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи, в якій необхідно відображати отримані доходи за 2012 р., затверджено наказом № 1395.

Так, граничним строком подання декларації є 30.04.2013 р.

Фізична особа зобов'язана самостійно сплатити до 01.08.2013 р. суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи.

Фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, подають до органу ДПС податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами звітного 2012 р. протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Основні випадки подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Фізичні особи можуть отримувати доходи, що підлягають оподаткуванню, але від осіб, які не є податковими агентами. Такими особами вважаються нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах ДПС як особа, що провадить незалежну професійну діяльність(пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу).

До таких доходів належать:

 • дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини) (п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу);
 • дохід у вигляді подарунка від фізичних осіб (або в результаті укладання договору дарування) (крім обдарованих (нерезидентів), які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення договору дарування, та обдарованих (резидентів), які отримали подарунок, що оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими обдарованими (резидентами), які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів дарування) (п. 174.6 ст. 174 цього Кодексу);
 • дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання (пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 зазначеного Кодексу);
 • дохід, отриманий орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання (пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
 • дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім: сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю; відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання; пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодування; суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом; виплат з державного бюджету, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України (пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу);
 • дохід від операцій з продажу (обміну) нерухомого майна особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно (п. 172.5 ст. 172 цього Кодексу);
 • дохід від операцій з продажу рухомого майна: у разі ухвалення судом, третейським судом рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно; за генеральною довіреністю (пункти 173.4, 173.8 ст. 173 Кодексу);
 • іноземні доходи (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу).

Нижче наведено схему основних випадків подання декларації про майновий стан і доходи.

Основні випадки подання декларації про майновий стан і доходи

Подання декларації іноземцем

Згідно з пп. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу за результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, в якій зазначає доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи.

Подання декларації при виїзді за кордон

Відповідно до п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до органу ДПС за місцем свого проживання податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Орган ДПС протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов'язаний перевірити визначене податкове зобов'язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, що надається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Доходи, які не оподатковуються при їх нарахуванні чи виплаті, але не звільнені від оподаткування

Положеннями пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу передбачено, що якщо згідно з нормами розділу ІV цього Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку. До таких доходів належать:

 • інвестиційний прибуток (пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу);
 • невикористані та неповернуті кошти у вигляді цільової благодійної допомоги (пп. 170.7.5 п. 170.7 цієї статті);
 • нецільова благодійна допомога понад установлену норму (у 2012 р. — 1500 грн.) (пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 цього Кодексу);
 • непогашена частина податку з суми, наданої під звіт при припиненні трудової діяльності (пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу);
 • додаткові блага від третьої особи (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
 • суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє платника податку — боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано (пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу);
 • сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2012 р. — 536,50 грн.), крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II Податкового кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу);
 • дохід, що становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов'язань за таким договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
 • сума недоплати податку при припиненні трудової діяльності (пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Кодексу);
 • кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання (пп. 164.2.12 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).

В яких випадках декларація не подається

Відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

 • від податкових агентів, які згідно з розділом ІV цього Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом ІV цього Кодексу;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розділу ІV Кодексу;
 • у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до розділу ІV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу;
 • зазначені у пунктах 167.2 — 167.4 ст. 167 зазначеного Кодексу, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами розділу ІV Кодексу;
 • зазначені у пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу від двох і більше податкових агентів, та при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами, не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Звільнення від подання декларації

Від обов'язку подання декларації звільняються незалежно від виду та суми отриманих доходів платники податку, які є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року. Однак обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації в цьому випадку покладається на опікуна або піклувальника (п. 179.6 ст. 179 Податкового кодексу). Тобто податкова декларація про майновий стан і доходи від імені платника податку, який є неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною, має бути подана опікуном або піклувальником до органу ДПС за місцем проживання неповнолітньої особи (особи, визнаної судом недієздатною).

Крім того, платники податку звільняються від обов'язку подання податкової декларації в таких випадках:

 • незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які: перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації; перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року; перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
 • в інших випадках, визначених розділом IV Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42