ПДФО

Право на отримання податкової знижки за 2012 рік

Витрати, дозволені до включення до податкової знижки

Платник податку, який бажає скористатися правом на податкову знижку, повинен подати декларацію та включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

  • частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 Податкового кодексу;
  • суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів і майна, у розмірі, що не перевищує 4% суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;
  • суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу (у 2012 р. — 1500 грн.), у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;
  • суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезноортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також суму коштів, сплачених платником податку, визнаним в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду в розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, крім:

косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов'язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних з лікуванням хронічних захворювань;

протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;

абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);

операцій зі зміни статі;

лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);

лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

  • суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — суму, визначену в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу (у 2012 р. — 1500 грн.);

при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю — 50% суми, визначеної в абзаці першому зазначеного підпункту (у 2012 р. — 750 грн.), у розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї;

  • суму витрат платника податку на:

оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;
оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Обмеження права на нарахування податкової знижки

Податковим кодексом установлено певні обмеження щодо права на нарахування податкової знижки, а саме: податкова знижка може надаватись виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту — фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Отже, податкова знижка може застосовуватись виключно до доходу, отриманого платником податку протягом звітного 2012 податкового року у вигляді заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом,обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та податкової соціальної пільги за її наявності. Крім того, податкова знижка нараховується лише в межах розміру заробітної плати, одержаної протягом 2012 р.

Інші суми доходів, одержані платником податку, у розрахунок для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв'язку з використанням права на податкову знижку, не беруться.

У разі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Витрати, дозволені до включення до податкової знижки


з/п

Перелік витрат

Обмеження щодо включення витрат
до податкової знижки

Підстава
(стаття Податкового кодексу)

1

Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом

Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання

пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166

2

Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям

Розмір внесків не повинен перевищувати 4% від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік

пп. 166.3.2 п. 166.3 ст. 166

3

Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання

 

Можна включити лише вартість здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення в сумі, що не перевищувала у 2012 р. 1500 грн. у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року

пп. 163.3.2 п. 166.3 ст. 166

4

Компенсація вартості платних послуг з лікування* 

Включається сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я, у розмірі, що не покривається виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, крім витрат, зазначених у підпунктах «а» — «е» пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу

пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166

5

Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення

У 2012 р. така сума не може перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
при особистому страхуванні — 1500 грн.;
при страхуванні члена сім'ї першого ступеня споріднення — 750 грн.

пп. 166.3.5 п. 166.3 ст. 166

6

Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій

Включається сума витрат, не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік

абзац другий пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166

7

Суми витрат на оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

 —

 

абзац третій  пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166

8

Суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу

Включаються витрати, пов'язані з переобладнанням транспортних засобів, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива

пп. 166.3.7 п. 166.3 ст. 166

9

Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

 —

 

пп. 166.3.8 п. 166.3 ст. 166

____________
*Норма пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування (абзац сьомий п. 1 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу).

Заповнення та Подання податкової декларації

Платник податку, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного 2012 р., має право у 2013 р. подати річну податкову декларацію до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання, за яким він береться на облік в органі державної податкової служби як платник податків) про суму свого загального річного оподатковуваного доходу і зазначити в ній підстави, суми та підтвердні документи щодо податкової знижки.

Подати річну податкову декларацію у зв'язку з використанням платником податку права на податкову знижку слід по 31 грудня 2013 р. включно, тобто подання декларації триває протягом усього 2013 р.

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи, за якою необхідно відображати отримані доходи за 2012 р., у тому числі для реалізації права на податкову знижку, затверджено наказом № 1395, який набрав чинності з 01.01.2012 р.

З метою повного та своєчасного проведення розрахунків сум, що підлягають поверненню з бюджету внаслідок застосування платниками податку права на податкову знижку, у рядку 9 податкової декларації потрібно зазначити реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку: номер рахунку, найменування установи банку, код банку, МФО банку.

У рядку 11 податкової декларації зазначається сума податку, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно зі ст. 166 Податкового кодексу.

У разі використання платником податку права на податкову знижку разом з податковою декларацією заповнюється та подається додаток 6 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно зі статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України» до податкової декларації.

Документальне підтвердження витрат

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково має відображатись вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

При цьому оригінали зазначених документів не надсилаються органу ДПС, однак підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом.

Водночас платники податку зобов'язані на вимогу органу ДПС та в межах його повноважень, визначених законодавством, пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.