ПДФО

Подання декларації фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані подати податкову декларацію за результатами звітного року до 1 травня року, що настає за звітним.

Тобто граничним строком подання декларації є 30.04.2013 р.

Для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб розраховується середньомісячний оподатковуваний дохід.

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалася діяльність.

Податкова декларація заповнюється на підставі даних книги обліку доходів та витрат, де зазначаються назва та код виду діяльності згідно з КВЕД, від здійснення якого одержано дохід, сума одержаного доходу, вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з провадженням діяльності, сума чистого оподатковуваного доходу.

У розділі ІV податкової декларації відображаються доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. У рядку 04 цього розділу зазначається сума загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом календарного року від провадження такої діяльності, в рядку 05 — сума документально підтверджених витрат, у рядку 06 — сума чистого оподатковуваного доходу, тобто різниця між рядками 04 та 05, а в рядку 07 — сума податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, зобов'язана самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації, до 01.08.2013 р. (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).

При отриманні доходів виключно від провадження незалежної професійної діяльності додатки до податкової декларації не заповнюються.

У разі отримання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, інших доходів з джерел їх походження в Україні та іноземних доходів така особа заповнює відповідні додатки до податкової декларації за правилами, встановленими для платників податку — фізичних осіб.

Іноземці та особи без громадянства, які стали на облік в органах ДПС як самозайняті особи, є резидентами і у річній податковій декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження в Україні та іноземні доходи.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42