ПДФО

Подання декларацій державними службовцями

Статтею 13 Закону № 3723 визначено, що особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, подає за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

Така декларація подається до 1 квітня за місцем служби державного службовця за формою, встановленою Законом № 3206.

Водночас державні службовці, які декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до цього Закону у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (п. 179.11 ст. 179 Податкового кодексу).

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, — до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Форму податкової декларації, у якій необхідно відображати отримані доходи за 2012 р., затверджено наказом № 1395.

Пунктом 179.2 ст. 179 Податкового кодексу передбачено, що відповідно до розділу IV цього Кодексу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

  • від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;
  • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок відповідно до цього розділу;
  • у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 зазначеного Кодексу;
  • зазначені у пунктах 167.2 — 167.4 ст. 167 цього Кодексу, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами цього розділу;
  • зазначені у пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу від двох і більше податкових агентів, і якщо при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами, не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Отже, державні службовці та особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, що декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону № 3206, подають до 01.05.2013 р. податкову декларацію виключно у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу (п. 179.11 ст. 179 цього Кодексу). Зокрема, у разі отримання інвестиційного прибутку, нецільової благодійної допомоги, доходів від надання в оренду майна тощо.