ПДФО

Підприємство за дорученням працівника здійснювало перерахування коштів на навчання його дитини

Чи має право на податкову знижку працівник, якщо за його дорученням підприємство здійснювало перерахування коштів на навчання його дитини з одержуваного таким працівником доходу, проте у платіжному дорученні зазначено платником підприємство, а у графі «Призначення платежу» — прізвище дитини?


Відповідно до вимог п. 3.8 Інструкції № 22 реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

Статтею 237 Цивільного кодексу передбачено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та на інших підставах, установлених актами цивільного законодавства.

Статтею 244 Цивільного кодексу передбачено, що представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надано особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Згідно зі ст. 238 Цивільного кодексу представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

Водночас відповідно до ст. 1000 цього Кодексу за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права й обов'язки довірителя. У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають чітко визначатись юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Ці дії мають бути правомірними, конкретними та здійсненними (ст. 1003 Цивільного кодексу).

Таким чином, у разі якщо підприємство за дорученням працівника (на підставі договору доручення або довіреності) здійснювало перерахування сум коштів з одержаного ним доходу у вигляді заробітної плати за навчання інших членів сім'ї першого ступеня споріднення (дитини), які не отримували заробітної плати, працівник підприємства може скористатися правом на податкову знижку за їх (своєї дитини) навчання.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42