Бухоблік

Оподаткування операції з продажу активу, на який не нараховується амортизація у зв’язку з досягненням залишковою вартістю такого об’єкта його ліквідаційної вартості

Як оподатковується операція з продажу активу, на який не нараховується амортизація у зв’язку з досягненням залишковою вартістю такого об’єкта його ліквідаційної вартості?


Згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу основні засоби — це матеріальні активи, призначені платником податку для використання у власній господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Відповідно до пп. 145.1.4 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об’єктом його ліквідаційної вартості.

Підпунктом 153.2.1 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу встановлено, що дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов’язаним особам, визначається відповідно до договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу, у разі якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20% від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги).

Положення цього підпункту поширюються також на операції з особами, які не є платниками цього податку або сплачують податок за іншими ставками, ніж платник податку на прибуток.

Отже, при досягненні залишковою вартістю об’єкта основних засобів його ліквідаційної вартості такий об’єкт в податковому обліку не вважається основним засобом. У разі продажу такого об’єкта платник податку має врахувати при визначенні податку на прибуток дохід у повному розмірі від його реалізації у загальному порядку з урахуванням пп. 153.2.1 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу.