Бухоблік

Податковий облік витрат на благоустрій прилеглої до виробничої споруди території

Як у податковому обліку відображаються витрати на благоустрій прилеглої до виробничої споруди території (прокладання асфальтованої дороги для під’їзду автотранспорту до будівель, споруд платника податку тощо)?


Відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу господарська діяльність — це діяльність особи, пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, яка спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом ІІ Податкового кодексу (п. 138.2 ст. 138).

Статтею 24 Закону № 2807 передбачено, що підприємства, установи та організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону. Елементами благоустрою є покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів (п. 1 ст. 21 Закону № 2807).

Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою (п. 4 ст. 24 Закону № 2807).

Фінансування заходів, спрямованих, зокрема, на благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій (ст. 36 Закону № 2807).

Витрати, понесені платником податку на благоустрій елемента, що є структурним компонентом будівлі чи споруди, яка обліковується як об’єкт основних засобів у процесі будівництва, збільшують первісну вартість об’єкта основних засобів групи 3 у порядку, встановленому статтями 145 — 147 Податкового кодексу.

Витрати на благоустрій (ремонт асфальтового покриття тощо) прилеглої до виробничої споруди території (в межах, закріплених відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування) враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування як витрати на ремонт/поліпшення об’єкта основних засобів, до якого належить така територія, у порядку, передбаченому пунктами 146.11 та 146.12 ст. 146 Податкового кодексу, за умови документального підтвердження зв’язку зазначених витрат з господарською діяльністю платника податку.

Не підлягають амортизації та не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування платника податку витрати на будівництво й утримання автомобільних доріг загального користування.