Інші податки
Тема: Ресурсні та рентні платежи

Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання води у 2013 році (Витяг)

Державна податкова служба України повідомляє, що пунктом 32 розділу І Закону України від 20 листопада 2012 року № 5503-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів»  (далі - Закон № 5503, Кодекс) змінено ставки збору за спеціальне використання води, які передбачені статтею 325 Кодексу, а саме вони збільшені в середньому на 9,4 відсотка.

Розділом ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 5503 зазначено, що Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, за винятком окремих норм.

З огляду на приписи статей 94 Конституції України та 4 Указу Президента України від 10.06.97 № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»  нормативно-правові акти Верховної ради і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи згідно із статтею 58 Конституції України.

Враховуючи викладене, норми Закону № 5503 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування, а саме - 04 січня 2013 року.

Отже, при обчисленні податкових зобов'язань за період з 01.01.2013 по 03.01.2013 включно платники збору застосовують ставки збору, що діяли у 2012 році, а починаючи з 04.01.2013 - нові, відповідно до Закону № 5503.

Порядок обчислення, подання податкових декларації та сплати податкових зобов'язань збору за спеціальне використання води у 2013 році не змінився.

Згідно зі статтею 328 Кодексу базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року, складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом ДПА України від 24.12.10 № 1009 та подають органам державної податкової служби за місцем податкової реєстрації. Податкова декларація за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

У зв'язку зі зміною ставок протягом звітного періоду в податковій декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води за І квартал 2013 року рекомендуємо відображати дані двома окремими рядками, з відповідною приміткою у цих рядках: «з 01.01.13 по 03.01.13 включно» та «з 04.01.13 по 31.03.13 включно».

Щодо порядку подання податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики за І квартал 2013 року, вважаємо за доцільне рекомендувати подавати дві звітні податкові декларації по цьому збору: за період «з 01.01.13 по 03.01.13 включно» та за період «з 04.01.13 по 31.03.13 включно».

При цьому в заголовку податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, за який здійснюється розрахунок за новою ставкою, слід зазначити «з 04.01.13».

Обидві декларації приймаються органами ДПС для проведення нарахувань збору по картці особового рахунку платника податків.

Одночасно з податковими деклараціями платники збору подають органам державної податкової служби копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води   (п. 328.7 ст. 328 Кодексу).

Граничним терміном подання Податкових декларацій збору за ІV квартал 2012 року є 11 лютого 2013 року, а останнім днем сплати збору - 19 лютого 2013 року; за I квартал п.р., відповідно, - 10 травня 2013 року та 20 травня 2013 року; за П квартал п.р. - 9 серпня 2013 року та 19 серпня 2013 року; за ІІІ квартал п.р. - 11 листопада 2013 року та 19 листопада 2013 року; за ІV квартал 2013 року - 10 лютого 2014 року та 19 лютого 2014 року.

На виконання п. 326.12 ст. 326 Кодексу органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 20 січня подають органам державної податкової служби та органам водного господарства інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи. Водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне водокористування та які здійснюють постачання води іншим водокористувачам, щороку до 20 січня подають органам державної податкової служби та органам водного господарства перелік водокористувачів - абонентів. У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на спеціальне водокористування, укладення договорів на поставку води водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування, договори на поставку води, зобов'язані протягом 10 днів повідомити про це органам державної податкової служби та органам водного господарства.

У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із законом, а саме скасування дозволу (п. 328.6 ст. 328 Податкового кодексу).

Зобов'язуємо довести цей лист до відома та використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам збору за спеціальне використання води.


Заступник Голови  А. П. ІГНАТОВ