Інші податки
Тема: Адміністрування податків, Податок на прибуток

Про подання розрахунку авансових внесків (Витяг)

Державна податкова служба України з метою здійснення організаційних заходів  щодо  подання податкової звітності з податку на прибуток, яка має подаватися платниками податку на прибуток до органів ДПС, а також належного адміністрування податку на прибуток повідомляє.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), положення якого застосовуються з 1 січня 2013 року, платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

При цьому, абзацом дев'ятим вищевказаного пункту Кодексу встановлено, що у складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

Таким чином, платники податку на прибуток доходи яких, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування за останній річний звітний податковий період перевищують 10 млн.  грн. зобов'язані подавати у складі  річної податкової декларації за 2012 рік розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають ними сплачуватися наступні дванадцять місяців (у березні - грудні 2013 року та січні і лютому 2014 року).

Отже, платники податку на прибуток, які визначено  положеннями пункту 57.1 статті 57 Кодексу, зобов'язані провести декларування авансових внесків з податку на прибуток за підсумками діяльності звітного (податкового) 2012 року.

Зміни до форм податкових декларацій податку на прибуток затверджено наказом Міністерства фінансів України від 05.12.2012 № 1281, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за 2192/22504 (№ 2193/22505,  2194/22506, 2195/22507), якими податкові декларації доповнено розрахунком авансового внеску з податку на прибуток.

Порядок набуття чинності новими формами (змінами) податкових декларацій (розрахунків), в тому числі податкових декларацій з податку на прибуток, визначено пунктом 46.6 статті 46 Кодексу.

Водночас, Державною податковою службою України листом від 31.12.2012 № 12918/0/71-12/15-1317 рекомендується подавати податкові декларації з податку на прибуток з розрахунком авансових внесків, що відповідає вимогам пункту 57.1 статті 57 Кодексу.

Державним податковим службам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ЦО по обслуговуванню ВПП терміново довести зазначений лист до відома платників податку та підпорядкованих органів ДПС з метою дотримання положень Кодексу,  в тому числі щодо своєчасності сплати та декларування авансових внесків з податку на прибуток.


Заступник Голови  А. П. ІГНАТОВ