Рентна плата

Сплата збору за спеціальне використання води за наявності у підприємства філій

Хто є платником збору за спеціальне використання води у разі, коли юридична особа (головне підприємство) має декілька філій у різних районах міста, що мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс і здійснюють використання води, однак договори на поставку води з підприємством-постачальником укладено від імені однієї з таких філій?


Відповідно до п. 323.1 ст. 323 Податкового кодексу платниками збору за спеціальне використання води є водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують її для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують збір за місцем податкової реєстрації (п. 328.5 ст. 328 Кодексу).

Платники збору подають одночасно з податковими деклараціями до органів ДПС копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води (п. 328.7 ст. 328 Податкового кодексу).

Таким чином, філії, що мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс і здійснюють використання води у різних районах міста, є окремими водокористувачами.

Такі філії як окремі юридичні особи повинні укласти окремі договори на поставку води з підприємством-постачальником, самостійно подавати податкові декларації та сплачувати збір за місцем податкової реєстрації.