Інші податки
Тема: Адміністрування податків, Єдиний податок

Щодо організації роботи по адмініструванню єдиного податку з юридичних осіб (Витяг)

Державна податкова служба України з метою забезпечення контролю за повнотою справляння єдиного податку з юридичних осіб повідомляє наступне.

Наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2012 № 1159 «Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за № 1998/22310 та опубліковано в Офіційному Віснику України № 100 від 08.01.2013 року, затверджено форми декларацій для платників єдиного податку - юридичних осіб четвертої та шостої груп.

Згідно з абзацом другим пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) нові форми декларацій (розрахунків) набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.

Таким чином, платники єдиного податку - юридичні особи подають податкову звітність за 2012 рік за формою декларації, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» (далі - Наказ № 1688).

Що стосується платників шостої групи (кількість яких у IV кварталі 2012 року складає близько 0,05 відсотка від загальної кількості платників єдиного податку - юридичних осіб), то останні звітують до органів ДПС за 2012 рік також за формою декларації, затвердженою Наказом № 1688.

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 Кодексу у разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

У доповненні рекомендуємо зазначити наступну інформацію по показникам розрахунку податкового зобов'язання для платників єдиного податку шостої групи:

 - суму доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 7 або 10 відс.;

 - суму доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 6 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу;

 - суму доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Кодексу;

 - суму доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

 - суму єдиного податку за податковий (звітний) період.

Звертаємо увагу на те, що з 4 січня 2013 року набрав чинності Закон України від 20.11.2012 № 5503-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та зборів» (далі - Закон № 5503), яким скасовано обмеження середньооблікової кількості працюючих та знижено ставки з 7 та 10 відс. до 5 та 7 відс. відповідно для платників єдиного податку - юридичних осіб шостої групи.

Крім того, пунктом 29 Закону № 5503 визначено, що заява про застосування спрощеної системи оподаткування подається за вибором платника податків в один із таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.


Голова Комісії з проведення реорганізації ДПС України А.П. ІГНАТОВ