Рентна плата

Сплата збору за спеціальне використання води у разі планової прокачки системи постачання води зі свердловини

Чи необхідно сплачувати збір за спеціальне використання води у разі, якщо здійснюється планова (щоквартальна) прокачка системи постачання води зі свердловини і цей обсяг не фіксується лічильником?


Відповідно до п. 324.1 ст. 324 Податкового кодексу об’єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

Згідно зі ст. 48 Водного кодексу спеціальне водокористування здійснюється юридичними та фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Не належать до спеціального водокористування, зокрема, усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочування); інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод.

Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів (п. 326.2 ст. 326 Податкового кодексу).

Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.

За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, збір сплачується у двократному розмірі (п. 326.10 ст. 326 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 324.4.7 п. 324.4 ст. 324 Кодексу збір не справляється, зокрема, за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочування, зсув, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної води, що використовується у господарській діяльності після вилучення
та/або отримується для використання іншими користувачами.

Таким чином, якщо суб’єкт господарювання здійснює планову (щоквартальну) прокачку системи постачання води зі свердловини, передбачену технологічним процесом, то збір за спеціальне використання води обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат.