Рентна плата

Порядок сплати сум збору за спеціальне використання води, відображених у колонках 10 і 11 декларації

На який код бюджетної класифікації сплачуються нараховані суми збору за спеціальне використання води, відображені у колонках 10 і 11 декларації збору за спеціальне використання води, та чи здійснює держказначейство розподіл отриманих коштів?

Згідно з п. 3 частини другої ст. 29 Бюджетного кодексу до доходів загального фонду Держбюджету України належить 50% збору за спеціальне використання води, крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належить, зокрема, 50% збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору (п. 3 частини першої ст. 64 Бюджетного кодексу).

До доходів бюджету АР Крим, обласних і районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належить, зокрема, 50% збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до бюджету АР Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору (п. 3 частини першої ст. 66 Бюджетного кодексу).

До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належить, зокрема, збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення. Платіж зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем податкової реєстрації платника збору (п. 3 частини першої ст. 69 Бюджетного кодексу).

Форми податкової декларації збору за: спеціальне використання поверхневих і підземних вод; спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води (далі — податкова декларація збору), затверджено наказом № 1009.

Відповідно до встановлених форм податкової декларації сума нарахованого збору за спеціальне використання води залежно від виду водних об'єктів (загальнодержавного або місцевого значення) поділяється за напрямами нарахування збору (до держбюджету та місцевих бюджетів), зокрема:

  • у колонці 10 зазначається 50% від нарахованої суми збору в частині використання води водних об'єктів загальнодержавного значення;
  • у колонці 11 зазначається 50% від нарахованої суми збору в частині використання води водних об'єктів загальнодержавного значення та загальна нарахована сума збору в частині використання води водних об'єктів місцевого значення.

Значення колонки 9 «Усього нараховано збору» має складатися з суми значень колонки 10 «до державного бюджету» та колонки 11 «до місцевих бюджетів».

Згідно зі ст. 8 Бюджетного кодексу наказом № 11 затверджено, зокрема, Класифікацію доходів бюджету.

Для зарахування надходжень збору за спеціальне використання води визначено такі коди:

  • 13020100 — збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення);
  • 13020200 — збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення;
  • 13020300 — збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики;
  • 13020400 — надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства;
  • 13020500 — надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води;
  • 13020600 — збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів).

Таким чином, за звітний квартал збір за: спеціальне використання поверхневих і підземних вод; спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води, сплачується не за напрямами нарахування у відповідних колонках «до державного бюджету» та «до місцевих бюджетів», а залежно від використання водного об'єкта (державного або місцевого значення) на коди бюджетної класифікації:

  • 13020100 — збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), тобто сплачується збір за спеціальне використання води водних об'єктів загальнодержавного значення (одним платіжним дорученням);
  • 13020200 — збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення (одним платіжним дорученням).

Житлово-комунальними підприємствами збір за спеціальне використання поверхневих і підземних вод (водних об'єктів державного або місцевого значення) сплачується (одним платіжним дорученням) на код бюджетної класифікації 13020400 — надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства.

Органи Держказначейства України здійснюють розподіл зарахованих коштів на вищезазначені коди бюджетної класифікації у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом.