Рентна плата

Порядок заповнення колонки 6 «Установлений річний ліміт використання води» податкової декларації збору за спеціальне використання води

Який порядок заповнення колонки 6 «Установлений річний ліміт використання води» податкової декларації збору за спеціальне використання води, якщо протягом кварталу було змінено установлений річний ліміт?

Згідно з п. 323.1 ст. 323 Податкового кодексу платниками збору є водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують її для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Відповідно до п. 326.2 ст. 326 вищезазначеного Кодексу збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

Платники збору подають одночасно з податковими деклараціями до органів ДПС копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води (п. 328.7 ст. 328 Податкового кодексу).

Форми податкової декларації збору за: спеціальне використання поверхневих і підземних вод; спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води, затверджено наказом № 1009.

Таким чином, у разі зміни в звітному кварталі річного ліміту використання води у колонці 6 «Установлений річний ліміт використання води» податкової декларації збору за спеціальне використання води водокористувачем зазначається діючий (встановлений) у звітному кварталі новий річний ліміт використання води.