Статті

Документальні електронні перевірки унеможливлять вплив людського фактора

Директор Департаменту податкового контролю ДПС України Сергій КРУХМАЛЬОВДепартамент податкового контролю запровадив застосування суб’єктами господарювання електронної касової стрічки. Незабаром платникам податків запропонують додатковий сервіс — документальну електронну перевірку. Для користувачів касової техніки буде впроваджено електронну реєстрацію РРО, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок. На початку минулого року директор Департаменту податкового контролю ДПС України Сергій Крухмальов на сторінках «Вісника» прогнозував охоплення плановими перевірками лише підприємств з високими показниками ризиків несплати податків. Нова стратегія організації контрольно-перевірочної роботи, визначена Департаментом, у 2012 р. була підпорядкована одному з головних завдань ДПС України — формуванню неупереджених відносин з платниками податків, за яких податкова служба буде партнером легального бізнесу, забезпечуючи зниження податкового тиску та створюючи сприятливі умови для зростання економіки. Про результати, яких вдалося досягти податківцям минулоріч, та плани на рік нинішній розповідає директор Департаменту податкового контролю ДПС України Сергій КРУХМАЛЬОВ .


Ризик привертає увагу

Минулого року головним критерієм відбору підприємств до перевірки була наявність у їх фінансово-господарській діяльності ризиків несплати належних платежів до бюджету.

Ми вважаємо, що більшість наших клієнтів працює чесно, і довіряємо їм. Тому планові контрольно-перевірочні заходи спрямовувались виключно на ті підприємства, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному обсязі платежі до бюджету, використовуючи схеми ухилення від оподаткування.

Результатом нового підходу в роботі підрозділів податкового контролю є те, що до плану-графіка проведення документальних перевірок на 2012 р. було включено 7,5 тис. суб’єктів господарювання, що на 4,5 тис., або майже на 40%, менше, ніж на 2011 р. (12 тис.).

Хочу наголосити, що в 2012 р. майже на 6 тис. було зменшено і кількість проведених документальних позапланових перевірок.

Чітке регламентування Податковим кодексом України підстав для проведення фактичних перевірок, зокрема з питань дотримання суб’єктами господарювання порядку проведення розрахункових операцій, також призвело до зменшення кількості таких перевірок — 26 тис. проти 45 тис. у 2011 р.

Це свідчить про зменшення тиску з боку податкових органів на суб’єктів господарювання сфери готівкового обігу.

При цьому слід зазначити, що значна частина фактичних перевірок (близько третини) проводиться за заявами громадян та інформацією від державних органів про наявність правопорушень на господарських об’єктах платників податків. А проведення перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі, наразі використовується як крайній засіб впливу на несумлінних платників.

Правильність обраних ДПС України пріоритетів при здійсненні податкового контролю підтверджується тим фактом, що зменшення кількості перевірок внаслідок переорієнтації контролю на виключно ризикові підприємства привело до збільшення надходжень до бюджету — за результатами контрольно-перевірочної роботи у 2012 р. до бюджету надійшло 5,6 млрд. грн., що на 2,5 млрд. грн. більше, ніж у минулому році (3,1 млрд. грн.).

Капітал — український, прибутки — іноземні?

У 2012 р. не залишилися поза увагою аудиторів питання скорочення непродуктивного відпливу капіталу з України, забезпечення повноти оподаткування доходів нерезидентів з джерелом походження з України.

Обсяг виплачених доходів на користь нерезидентів за минулий рік становив понад 80 млрд. грн.

Найбільша питома вага в загальному обсязі належала виплаті дивідендів іноземним країнам — інвесторам (43%), з яких половину спрямовано до Кіпру, решту — до Німеччини, Нідерландів, Російської Федерації, Австрії, Великої Британії, Франції, Швеції тощо.

Обсяги виплат платежів у вигляді роялті становили 8% від загального обсягу виплат доходів нерезидентам з джерелом їх походження з України, з яких резидентам Кіпру — 40%.

З метою попередження відпливу капіталу за межі України та мінімізації податкових зобов’язань Державна податкова служба України неодноразово ініціювала питання щодо денонсації угоди з Республікою Кіпр.

Кабінет Міністрів України 8 листопада 2012 р. підписав з урядом Республіки Кіпр Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доходи, згідно з якою Україна має намір відмовитися від 30-річної практики надання податкових пільг компаніям, зареєстрованим у цій країні. Нова Конвенція замінить чинну Угоду між Урядом СРСР і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна.

У цілому в 2012 р. при перерахуванні доходів нерезидентам з джерелом походження з України утримано податку на прибуток з іноземних юридичних осіб на суму 1,6 млрд. грн., тобто на рівні 2011 р.

Водночас за результатами перевірок правильності оподаткування доходів нерезидентів до бюджету додатково надійшло 46 млн. грн.

Завдяки здійсненому комплексному контролю за недопущенням непродуктивного відпливу капіталу за межі України загальна сума простроченої дебіторської заборгованості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності від здійснених операцій зменшилась на 17 млн. дол. США.

У гості — віртуально

Серед нововведень, які відбуваються в контрольно-перевірочній роботі, слід виділити розробку додаткового сервісу для платників податків — документальної електронної перевірки.

Така перевірка проводитиметься тільки на прохання платника податків та лише у визначених випадках і визначений спосіб. Надання цього виду послуг платникам дасть їм можливість самостійно коригувати подану податкову звітність без застосування податковими органами штрафних санкцій.

До того ж такі перевірки унеможливлять вплив людського фактора, підвищать якість і зменшать термін проведення перевірки та нададуть як платникам податків, так і податковим службам впевненість у правильності оподаткування здійсненої фінансово-господарської діяльності.

Вірю, що цей сервіс приживеться серед платників податків. Втім для його остаточного впровадження потрібен певний час. Необхідно ухвалити низку підзаконних актів, що визначатимуть порядок і формат надання платником податків відповідних даних для перевірки, розробити програмне забезпечення тощо. Власне, і Податковим кодексом України передбачено поступове впровадження електронних перевірок залежно від категорії платника.

Гадаю, платникам податків цікаво, за яким графіком впроваджуватиметься сервіс. Ми плануємо розпочати документальні електронні перевірки для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, з 1 січня наступного року, представники мікро-, малого та середнього бізнесу зможуть скористатися ним починаючи з 1 січня 2015 р., для всіх інших платників послуга стане доступною з 2016 р.

Стрічка скоротить перевірку

Ще одним нововведенням запроваджено застосування електронної касової стрічки.

Ми ретельно вивчили світовий досвід. У розвинутих країнах світу поширено практику застосування електронних контрольних стрічок та електронних технічних систем передачі інформації з електронних контрольних стрічок реєстраторів розрахункових операцій до податкових органів. Зокрема, у Росії — з 2002 р., у Словаччині — з 2010 р., аналогічні системи діють в Італії, Великій Британії, Туреччині, Канаді, Бразилії, Грузії.

Тому з урахуванням прикладів ефективного застосування в інших державах електронних технічних систем передачі інформації з електронних контрольних стрічок, а також високого рівня технічних фахівців було поставлене завдання щодо впровадження подібної системи і в Україні.

З 1 січня 2013 р. стає обов’язковим подання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій до органів державної податкової служби в електронному вигляді.

Необхідно зазначити, що ці норми не покладають додаткових зобов’язань, а лише змінюють старий порядок звітування. Замість подання звітності на паперових носіях один раз на місяць передбачено її подання в електронному вигляді дротовими або бездротовими каналами зв’язку.

Основною метою прийняття зазначених норм є створення комфортніших умов для суб’єктів господарювання.

По-перше, це дасть їм можливість економити час.

По-друге, суб’єкти господарювання зменшать витрати на утримання касової техніки завдяки відсутності необхідності друкування паперової контрольної стрічки та її зберігання протягом трьох років, оскільки у цьому більше не буде потреби.

По-третє, використання електронної контрольної стрічки значно скоротить кількість перевірок платників.

Для того щоб виконати вимоги законодавства, платники податків можуть придбати реєстратори розрахункових операцій нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми, або ж удосконалити існуючу касову техніку, підключивши до неї відповідні модеми для передачі звітної інформації.

У разі успішної імплементації нової системи перевірки проведення готівкових розрахунків проводитимуться лише у випадку надходження інформації про факти конкретних порушень від громадян, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Необхідно також зауважити, що вчитися працювати в нових умовах законодавець нам дозволив до 1 липня 2013 р. Тому штрафів за помилки, допущені при освоєнні нової технології, у цей період не буде.

Крім того, ще одним сервісом для користувачів касової техніки стане впровадження у 2013 р. електронної реєстрації РРО, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок.

Резервні фонди

Хочу зазначити, що тривалий час фондовий ринок України залишався поза увагою податкових органів, тому накопичувалися проблемні питання щодо оподаткування операцій з фінансовими інструментами. Зокрема, це неможливість визначення звичайної ціни цінного папера, непрозорість операцій на позабіржовому ринку, різний підхід до обрахунку результатів у бухгалтерському та податковому обліку.

Найефективніше вирішення всіх цих системних проблемних питань вимагало насамперед внесення змін до законодавства України та зближення фінансового і податкового обліку.

Тому з метою спрощення адміністрування податків за операціями з цінними паперами, зменшення адміністративного тиску на платників, забезпечення простих і прозорих правил оподаткування операцій на фондовому ринку, визначення порядку звичайної ціни на фінансові інструменти на базі фондових бірж Департамент податкового контролю взяв активну участь у розробці проекту закону щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу.

Наразі уже внесено зміни до Кодексу в частині оподаткування операцій з цінними паперами, що, у свою чергу, вважаємо, позитивно вплине на розвиток фондового ринку України.

Крім того, Департаментом було розроблено пропозиції до порядку ведення реєстру фіктивних емітентів і визначення біржового курсу та направлено для погодження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.