Юридична практика

Розгляд скарг щодо донарахування ПДФО юридичним особам при невиконанні ними функцій податкового агента

Суть справи. Актом перевірки від 22.08.2011 р. щодо правильності нарахування та перерахування ПДФО у 20092010 рр. та у І півріччі 2011 р. встановлено, що при зіставленні відомостей по нарахуванню заробітної плати за період, який перевірявся, та пояснень працівників ТОВ суми виплат заробітних плат працівникам суперечать бухгалтерському обліку підприємства. Так, згідно з наказом фізичних осіб прийнято у серпні 2009 р. на посади з окладом відповідно до штатного розпису. Податковими розрахунками сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) визначено розміри сум отриманих доходів працівниками ТОВ у 20092010 рр. та у І півріччі 2011 р. Але згідно з поясненнями, наданими працівниками, вони отримували заробітну плату, розмір якої значно перевищує суми, відображені у бухгалтерському та податковому обліку.

Таким чином, ТОВ не виконано функції податкового агента, а саме: при виплаті працівникам заробітної плати ПДФО утримано не в повному обсязі.

За результатами перевірки ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення про збільшення суми грошового зобов'язання зі сплати ПДФО і застосовано штрафну санкцію.

Звертаючись зі скаргою, ТОВ просить скасувати податкове повідомлення-рішення ДПІ та вважає донарахування суми податку і застосування штрафної санкції необґрунтованими та безпідставними з посиланням на те, що пояснення працівників ТОВ не є документами, які підтверджують факт отримання заробітної плати іншої, ніж визначено у бухгалтерському та податковому обліку, і не є підставою для донарахування ПДФО.

Витяг з рішення. Статтею 1 Закону про ПДФО, який діяв з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р., визначено, що наймана особа — це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) відповідно до закону. При цьому всі вигоди від виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов'язані з таким виконанням або невиконанням, отримуються (несуться) працедавцем. Працедавець — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), яка укладає трудові договори (контракти) з найманими особами та несе обов'язки з виплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати цього податку до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.

Згідно з п. 1.15 ст. 1 Закону про ПДФО податковий агент — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати і сплачувати цей податок до бюджету від імені і за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність до податкових органів відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.

Підпунктом 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 зазначеного Закону встановлено, що до складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються, зокрема, доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку за умовами трудового або цивільно-правового договору.

Згідно з пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону про ПДФО податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах ст. 7 цього Закону. У разі коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку — отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу (пп. 20.3.2 п. 20.3 ст. 20 зазначеного Закону).

Підпунктом «а» п. 19.2 ст. 19 Закону про ПДФО визначено, що податкові агенти зобов'язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати та за її рахунок.

Згідно з п. 20.2 ст. 20 вищезазначеного Закону фінансово відповідальними за порушення норм цього Закону є такі особи:

  • при порушенні правил нарахування, утримання та сплати до бюджету податку з доходів платника податку, що здійснюються особами, визначеними цим Законом податковими агентами, — такі особи;
  • при порушенні правил сплати податку з чистого річного оподатковуваного доходу платника податку — такий платник податку.

З 01.01.2011 р. набрав чинності Податковий кодекс.

Відповідно до пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку згідно з умовами трудового договору (контракту).

Згідно зі ст. 167 Кодексу ставка податку становить 15% бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.4 цієї статті), у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Пунктом 176.2 ст. 176 Податкового кодексу встановлено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані: своєчасно та повністю нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок; подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Кодексу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу).

Починаючи з 01.01.2011 р. повноваження, підстави та спосіб дій органів ДПС та їх посадових осіб, права, обов'язки та відповідальність платників податків визначено Податковим кодексом.

Відповідно до п. 123.1 ст. 123 цього Кодексу у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 Кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25% суми нарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ.

Пунктом 7 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу передбачено, що штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 р. застосовуються у розмірі не більше ніж 1 грн. за кожне порушення.

З урахуванням вищезазначеного за 2009 — 2010 рр. до ТОВ застосовано штрафні санкції відповідно до п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу, а за I півріччя 2011 р. — згідно з цим пунктом з урахуванням п. 7 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень цього Кодексу.

Податкове повідомлення-рішення ДПІ про збільшення суми грошового зобов'язання зі сплати ПДФО та рішення, прийняте за розглядом первинної скарги, залишено без змін, а скаргу ТОВбез задоволення.


Єгор ПРИТУЛА,
заступник директора Департаменту правової
роботи ДПС України — начальник Управління апеляцій

Сергій КОНОВАЛОВ,
начальник відділу апеляцій з оподаткування

місцевими податками, ресурсними і рентними платежами

Олена ОСЕЛЕДЬКО,
головний державний податковий інспектор
відділу апеляцій з оподаткування фізичних осіб