ЄСВ

Нові форми та строки подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Постановою № 24-1 (чинною з 15.01.2013 р.) змінено форми та строки подання звітності платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів Пенсійного фонду України звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом, за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 22-2. Звітним періодом для зазначених осіб є календарний рік.

Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, — займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, самі за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним періодом за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 22-2. Звітним періодом для зазначених платників є календарний рік.

Фізичні особипідприємці зобов'язані подавати звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність.

Фізичні особипідприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами й отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, звіт не подають.

Роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством чи за цивільно-правовими договорами, подають до органів Пенсійного фонду України звіт за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 22-2 не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, що дорівнює календарному місяцю.

Якщо юридичні особи не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, звіт до органів Пенсійного фонду України ними не подається.

Заголовну частину табл. 1 «Нарахування єдиного внеску» додатка 4 до Порядку № 22-2 доповнено новими показниками, а саме: кількість створених нових робочих місць, працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, штатна чисельність працівників. Це пов'язано з набранням з 01.01.2013 р. чинності  Законом № 5067.

Зазначену таблицю також доповнено новими рядками 2.1.7, 2.2.3, 3.1.7 та 3.2.3 у зв'язку з набранням з 01.01.2013 р. чинності Законом № 5209, який діятиме до 01.01.2023 р.

Для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) єдиний внесок встановлено у розмірі 33,2% суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (у тому числі за працюючих інвалідів), та суми винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Змінено порядок відображення сум, нарахованих за дні щорічних та додаткових відпусток, у таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 22-2, призначеної для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці.

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Зверніть увагу!

Фізичні особипідприємці та самозайняті особи звіт за 2012 р. за формою № Д5 подають з урахуванням норм постанови № 24-1.

Для фізичних осібпідприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, останнім днем подання звіту за 2012 р. (таблиці 1 та 2 форми № Д5) є 11.02.2013 р.

Роботодавці звіт за новою формою № Д4 подають вперше за січень 2013 р. до 20.02.2013 р.

Крім того, п. 1 постанови № 24-1 установлено, що відомості про застрахованих осіб та звіти щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України за період до 01.01.2010 р. з типом форми «коригуюча» або «скасовуюча» подаються лише за результатами перевірки, здійсненої органом Пенсійного фонду України за заявою платника.