Інші податки

Особливості обчислення та сплати екологічного податку у 2013 році

Платники податку

Платників екологічного податку (далі — податок) визначено ст. 240 Податкового кодексу.

При цьому суб'єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об'єктах) виключно відходи як вторинну сировину, не є платниками податку за розміщення відходів (п. 240.5 ст. 240 зазначеного Кодексу).

З 1 січня 2013 р. набрали чинності зміни, внесені Законом № 4834 до Податкового кодексу, зокрема в частині адміністрування екологічного податку.

Так, змінено зміст поняття розміщення відходів, визначеного пп. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу. З набранням чинності зазначеною нормою (з 1 січня 2013 р.) усувається подвійне оподаткування екологічним податком розміщення суб'єктами господарювання відходів на спеціально відведених місцях чи об'єктах, що розміщені на власних територіях. Таким чином, при тимчасовому зберіганні відходів суб'єкти господарювання не сплачують екологічний податок за наявності у них договору на видалення та утилізацію відходів із суб'єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо) та передачу відходів у встановлені цим договором терміни на утилізацію та захоронення.

Урегульовано також питання щодо несплати екологічного податку за обсяги та види (класи) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання (незалежно від наявності ліцензії на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини).

До внесення змін до Податкового кодексу не були платниками екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах лише суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.

Постановою № 183 затверджено перелік окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню, до якого входять відходи полімерні й гумові, у тому числі зношені шини.

Згідно зі ст. 1 Закону № 187 до відходів як вторинної сировини належать відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови.

Об'єкти та базу оподаткування екологічним податком визначено ст. 242 Податкового кодексу.

Ставки та обчислення сум податку

Ставки екологічного податку встановлено статтями 243 — 248 Податкового кодексу.

При цьому згідно з п. 2 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» зазначеного Кодексу за податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. включно, ставки податку становлять 75% від ставок, передбачених статтями 243246 цього Кодексу (у 2012 р. вони становили 50%).

Водночас на виконання п. 4 розділу XІX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу Кабінет Міністрів України повинен щороку вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, зокрема екологічного податку, з урахуванням індексів споживчих цін.

Так, пунктами 16 — 21 розділу І Закону № 5503 змінено ставки екологічного податку, передбачені статтями 243 — 248 Податкового кодексу, а саме: їх збільшено в середньому на 7,9%.

Також слід урахувати норму п. 51 розділу VI Бюджетного кодексу, згідно з якою у 2013 р. з коштів спеціального фонду державного бюджету 33% буде спрямовано на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку (крім визначених п. 240.2 ст. 240 Податкового кодексу), податковими агентами, які здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику чи за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника. Податкові агенти, які здійснюють ввезення палива на митну територію України, обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення.

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов'язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

Для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів органи ДПС залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища АР Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів органи ДПС залучають за попереднім погодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Подання звітності та сплата податку

Порядок подання податкової звітності та сплати податку визначено ст. 250 Податкового кодексу, відповідно до норм якої базовий податковий (звітний) період по екологічному податку дорівнює календарному кварталу.

У розділі ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 5503 зазначено, що він набирає чинності з 1 січня 2013 р., за винятком окремих змін.

Згідно з нормами ст. 94 Конституції України та ст. 4 Указу № 503 нормативно-правові акти Верховної Ради України та Президента України набирають чинності через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Враховуючи викладене, норми Закону № 5503 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування, а саме з 04.01.2013 р. («Голос України» від 04.01.2013 р. № 2).

Таким чином, платники екологічного податку при обчисленні податкових зобов'язань за І квартал 2013 р. з 1 січня по 3 січня включно застосовують ставки екологічного податку, які діяли з 1 по 3 січня цього року, а з 4 січня по 31 березня цього року включно — згідно із Законом № 5503, тобто подають до органів ДПС два додатки до декларації екологічного податку.

Відповідно при обчисленні податкових зобов'язань з цього податку за ІІ, ІІІ та ІV квартали цього року застосовуються ставки податку, встановлені Законом № 5503.

Порядок подання Податкової декларації екологічного податку та сплати податкових зобов'язань у 2013 р. не змінився.

Платники податку, крім тих, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом № 1010, і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів ДПС та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України і сплачують податок до або в день подання митної декларації:

  • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;
  • за паливо, реалізоване податковими агентами, — за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку в органах ДПС;
  • за утворення радіоактивних відходів та тимчасове їх зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії термін — за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби.

Отже, граничним терміном подання Податкової декларації екологічного податку за:

  • ІV квартал 2012 р. є 11 лютого 2013 р., а останнім днем сплати збору — 19 лютого 2013 р.;
  • I квартал 2013 р. — відповідно 10 та 20 травня 2013 р.;
  • ІІ квартал 2013 р. — 9 та 19 серпня;
  • ІІІ квартал 2013 р. — 11 та 19 листопада;
  • ІV квартал 2013 р. — 10 та 19 лютого 2014 р.

До Податкової декларації екологічного податку додаються сім додатків, які є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об'єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки декларації прокреслюються.

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина — суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу ДПС, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин — суб'єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то він повинен повідомити про це відповідний орган ДПС за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта нарахування екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Податкового кодексу.

Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до державного бюджету. За рішенням платника сума податку може сплачуватися щомісяця в розмірі третини планового обсягу за квартал з перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

Платники податку, крім визначених п. 240.2 ст. 240 Податкового кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Держказначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Зарахування податку до бюджету

Пунктом 51 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу встановлено, що екологічний податок (крім податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується у 2013 р. у таких пропорціях:

  • до спеціального фонду держбюджету — 53% (у 2012 р. — 30%), з них 33% — із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • до спеціального фонду місцевих бюджетів — 47% (у 2012 р. — 70%), у тому числі до сільських, селищних, міських бюджетів — 33,5%, обласних бюджетів та бюджету АР Крим — 13,5%, бюджетів міст Києва та Севастополя — 47%.