ПДВ

Зміни у порядку реєстрації платників ПДВ

Реалізація норм законів № 4834, № 5083 та № 5412 у порядку реєстрації платників ПДВ

Зміни забезпечують реалізацію норм законів № 4834, № 5083 та № 5412, спрямованих на спрощення процедур реєстрації платників ПДВ, упорядкування реєстрації платниками ПДВ п'ятої та шостої груп суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, інвесторів (операторів) за угодами про розподіл продукції тощо.

Так, наказом № 1144 приведено у відповідність до законів № 4834, № 5083 та № 5412 норми Положення № 1394 з таких питань.

1. Визначення особи для цілей розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу (пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 розділу  І Податкового кодексу).

2. Скасування обмеження для добровільної реєстрації особи платником ПДВ та надання можливості реєструватись платником ПДВ будь-якій особі, яка здійснює оподатковувані операції і відповідно до п. 181.1 ст. 181 розділу V Податкового кодексу не є платником ПДВ у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від суми 300 000 грн. (п. 182.1 ст. 182 розділу V Податкового кодексу).

3. Добровільна реєстрація інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції як платника ПДВ за заявою (п. 337.3 ст. 337 розділу XVIII Податкового кодексу).

4. Скорочення строків реєстрації (перереєстрації) платників ПДВ у органах ДПС — з 10 до 5 робочих днів (п. 183.9 ст. 183 розділу V Податкового кодексу).

5. Уніфікація строків подання платниками ПДВ заяв для проведення перереєстрації — 10 робочих днів замість 20 календарних днів.

Так, у разі зміни даних про платника ПДВ, які зазначаються у свідоцтві про реєстрацію, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах свідоцтва про реєстрацію та/або реєстру платників ПДВ, втрати або непридатності свідоцтва для користування платник ПДВ подає реєстраційну заяву до органу ДПС протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ або виникли інші підстави для перереєстрації та заміни свідоцтва про реєстрацію (п. 183.15 ст. 183 розділу V Податкового кодексу).

6. Спрощення процедури реєстрації платниками ПДВ для платників єдиного податку внаслідок виключення пп. «г» пп. 4 п. 298.8 ст. 298 розділу XIV Податкового кодексу.

Згідно з цим підпунктом ставка єдиного податку, що визначена для третьої і четвертої груп та передбачає сплату ПДВ, могла бути обрана лише платником єдиного податку із ставкою, що передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам ПДВ і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 розділу V Податкового кодексу.

Наразі наказом № 1144 передбачено можливість самостійного (добровільного) переходу платника єдиного податку будь-якої групи (першоїшостої) на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату ПДВ, за умови дотримання вимог, установлених Податковим кодексом для обраної групи (пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 розділу XIV Податкового кодексу).

Крім того, змінами до Положення № 1394 встановлено, що не може бути зареєстрована платником ПДВ фізична особа — підприємець, яка здійснює діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Така особа має право обрати ставку єдиного податку, що передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку (абзац восьмий п. 293.3 ст. 293 розділу XIV Податкового кодексу).

7. Визначення на законодавчому рівні дати анулювання реєстрації платника ПДВ (п. 184.2 ст. 184 розділу V Податкового кодексу).

Наказом № 1144 до Положення № 1394 внесено норму, згідно з якою анулювання реєстрації здійснюється на дату:

  • подання заяви платником ПДВ або прийняття рішення органом ДПС про анулювання реєстрації, якщо у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ не було визначено граничний строк дії;
  • зазначену в судовому рішенні;
  • закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;
  • що передує дню втрати особою статусу платника ПДВ.

8. Виключення підстави для анулювання реєстрації платників ПДВ, визначеної у пп. «и» п. 184.1 ст. 184 розділу V Податкового кодексу (підстави, коли обсяг постачання товарів/послуг платниками ПДВ, зареєстрованими добровільно, іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50% загального обсягу постачання).

Крім того, за результатами аналізу практики застосування Положення № 1394 деякі його норми уточнено (доповнено), впорядковано окремі питання реєстрації та ініційовано низку нововведень.

Електронний сервіс

З метою спрощення процедури реєстрації платників ПДВ наказом № 1144 впроваджено новий електронний сервіс подання реєстраційної заяви платника ПДВ в електронному вигляді.

Особи, включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 852.

Подання реєстраційної заяви в електронній формі здійснюється за правилами, встановленими для підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку та формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків. Правила, порядок та строки розгляду органами ДПС реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовому вигляді.

Крім того, особам, які подають до органів ДПС податкові декларації та іншу звітність в електронній формі, надано можливість направляти запити до реєстру платників ПДВ щодо підтвердження достовірності індивідуальних податкових номерів та номерів свідоцтв своїх продавців або покупців шляхом надання списків реквізитів щодо кожного контрагента. У файлі-відповіді щодо кожного об'єкта запиту (контрагента) надаватиметься одна із ознак про те, що в реєстрі платників ПДВ із зазначеною сукупністю реквізитів:

  • наявний запис у переліку зареєстрованих платників ПДВ;
  • наявний запис у переліку анульованих свідоцтв платників ПДВ;
  • відсутній запис у переліках зареєстрованих платників ПДВ та анульованих свідоцтв платників ПДВ.

Оскарження рішень органів ДПС  щодо анулювання реєстрації платників ПДВ

Наказом № 1144 удосконалено процедуру оскарження рішень органів ДПС щодо анулювання реєстрації платників ПДВ та спрощено процедуру скасування анулювання реєстрації за результатами адміністративного або судового оскарження таких рішень. Так, рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою органу ДПС може бути скасовано органом ДПС вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності такого рішення актам законодавства, а також у разі скасування судових рішень чи записів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, на підставі яких було прийнято рішення про анулювання реєстрації.

Водночас наказом № 1144 встановлено процедуру виправлення можливих помилок, допущених у рішеннях. Орган ДПС, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ з власної ініціативи, за заявою особи, реєстрацію якої анульовано, чи на підставі повідомлення третіх осіб, зможе виправити допущені у рішенні про анулювання реєстрації описки чи помилки, не змінюючи при цьому підстав прийняття такого рішення. Такі зміни вносяться шляхом прийняття додаткового рішення про виправлення описок (помилок) у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Також наказом № 1144 уточнено порядок скасування анулювання реєстрації особи, яка на момент такого скасування зареєстрована платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку (без реєстрації платником ПДВ). Якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації особу зареєстровано платником єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ, то відміна анулювання реєстрації проводиться без перереєстрації з одночасним анулюванням реєстрації платника ПДВ відповідно до пп. «в» п. 184.1 ст. 184 розділу V Податкового кодексу. Анулювання реєстрації проводиться за заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ або за рішенням органу ДПС з дати, що передує дню переходу особи до застосування відповідної ставки єдиного податку. При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, дата анулювання реєстрації змінюється на дату, що передує дню переходу особи до відповідної ставки єдиного податку, причина анулювання змінюється відповідно до пп. «в» п. 184.1 ст. 184 розділу V Податкового кодексу.

Реєстрація сільськогосподарських підприємств платниками ПДВ та їх перехід на спеціальний режим оподаткування

Наказом № 1144 унормовано також порядок реєстрації сільськогосподарських підприємств платниками ПДВ та їх перехід на спеціальний режим оподаткування у випадках, коли підприємство досягає обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст. 181 розділу V Податкового кодексу (300 000 грн.).

Так, якщо місяцю, в якому подається заява за формою № 1-РС, передує місяць, в якому сільськогосподарським підприємством, не зареєстрованим платником ПДВ, вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст. 181 розділу V Податкового кодексу, таке підприємство спочатку реєструється платником ПДВ на загальних умовах, після чого переходить на застосування спеціального режиму оподаткування.

Оскарження та СКАСУВАННЯ анулювання реєстрації платника ПДВ — суб'єкта спеціального режиму оподаткування

Водночас наказом № 1144 урегульовано питання оскарження та скасування анулювання реєстрації платника ПДВсуб'єкта спеціального режиму оподаткування та спеціального свідоцтва платника ПДВ сільськогосподарського підприємства. Оскарження рішення органу ДПС про анулювання реєстрації платника ПДВ, зареєстрованого суб'єктом спеціального режиму оподаткування, та/або рішення про анулювання Спеціального свідоцтва і виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування здійснюється за процедурами, визначеними п. 5.6 розділу V Положення № 1394.

Так, у разі відміни анулювання реєстрації платника ПДВ — суб'єкта спеціального режиму оподаткування дати реєстрації платником ПДВ та суб'єктом спеціального режиму оподаткування не змінюються, а датою початку дії нового Спеціального свідоцтва та анулювання попереднього Спеціального свідоцтва є дата внесення відповідного запису до реєстру платників ПДВ. У разі відміни анулювання Спеціального свідоцтва і виключення підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, що були проведені шляхом зняття підприємства з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та реєстрації як платника ПДВ на загальних підставах з видачею свідоцтва загального зразка, дата реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування не змінюється, а датою початку дії нового Спеціального свідоцтва, анулювання попереднього Спеціального свідоцтва та анулювання свідоцтва загального зразка є дата внесення відповідного запису до реєстру платників ПДВ.

Реєстраційна заява платника ПДВ за формою № 1-ПДВ

Для подальшого спрощення процедури реєстрації платників ПДВ у новій редакції викладено реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до Положення № 1394). Зокрема, у реєстраційній заяві виключено абзаци четвертий та п'ятий розділу 7 (щодо обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ), розділи 8 та 9 (стосовно даних про статутний капітал та балансову вартість активів особи), а також додаток 2 (щодо відомостей про засновників), внаслідок чого заява скоротилась до двох сторінок. Водночас у новій редакції викладено заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ (додаток 5 до Положення № 1394).

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42