Оплата праці

Індексація грошових доходів населення

З жовтня 2008 р. заробітна плата працівника бюджетної організації складалася з 9-тарифного розряду, надбавки 50% і індексації. У січні 2011 р. наказом надбавку скасували. З лютого по грудень 2011 р. надбавку щомісяця знову виплачують. Як нараховувати індексацію з лютого 2011 р.?


Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078, передбачено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, в тому числі за рахунок виплат, передбачених п. 2 цього Порядку, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються, якщо сума підвищення доходу перевищить суму індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення. Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін обчислюється з наступного за базовим місяця.

Враховуючи зазначене, якщо працівнику встановили надбавку, передбачену чинним законодавством і яка не має разового характеру, то така надбавка є об'єктом індексації. Місяць встановлення такої надбавки та місяць, в якому збільшується розмір (відсоток) цієї надбавки порівняно з попереднім періодом, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Сума індексації не нараховується, якщо сума підвищення заробітної плати з урахуванням суми надбавки перевищує суму індексації.

У разі якщо надбавка була встановлена, а потім деякій час не виплачувалась (у випадку, наведеному у запитанні, один місяць — січень 2011 р.) і знов була встановлена працівнику у такому самому розмірі, то місяць повторного встановлення надбавки не є підставою вважати місяць базовим.