Соціальне страхування

Зміни у нормативно-правових актах Пенсійного фонду України

Постанову № 25-1, якою внесено зміни до Порядку № 21-2, інструкцій № 21-1 та № 21-5, розроблено у зв'язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів Пенсійного фонду України у відповідність із чинним законодавством, а саме у зв'язку з набранням чинності законами № 4911, № 5209, № 5292, № 5410 та необхідністю удосконалення порядку направлення платникам вимог про сплату боргу.


До Інструкції № 21-5 внесено такі зміни.

Змінено строки сплати єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб.

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Фізичні особи — підприємці (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) сплачують єдиний внесок за календарний рік до 10 лютого наступного року.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Змінами до Інструкції № 21-5 уточнено порядок сплати єдиного внеску, якщо строк сплати припадає на вихідний або святковий день. У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску, зазначених у цій Інструкції, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Для роботодавців, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), розмір єдиного внеску у період з 01.01.2013 р.до 01.01.2023 р. становить 33,2% сум нарахованої заробітної плати (у тому числі за працюючих інвалідів) та винагород, що виплачуються фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) згідно з угодами цивільно-правового характеру.

Зазначені платники у період з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. звільняються від сплати єдиного внеску на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України.

Крім того, змінами до Інструкції № 21-5 змінено порядок направлення боржникам вимог про сплату недоїмки.

Платникам-роботодавцям, які мають недоїмку, вимоги направляються протягом п'яти робочих днів, наступних за календарним місяцем, у якому виникла або зросла недоїмка зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

Фізичним особам — підприємцям та самозайнятим особам вимоги про сплату недоїмки направляються протягом 15 робочих днів, наступних за календарним місяцем, у якому виникла або зросла недоїмка зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

Пункт 6.4 Інструкції № 21-5 доповнено положеннями щодо вручення вимог. У разі коли неможливо вручити платнику єдиного внеску вимогу поштою у зв'язку з відсутністю його за місцезнаходженням (відсутністю службових осіб платника єдиного внеску за його місцезнаходженням), відмовою службових осіб платника єдиного внеску прийняти вимогу, вимога вважається врученою платнику єдиного внеску у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Аналогічні положення щодо направлення платникам вимог про сплату недоїмки передбачено змінами, внесеними до Інструкції № 21-1.

До Порядку № 21-2 внесено зміни щодо ведення обліку платежів в органах Пенсійного фонду України.

До карток особових рахунків фізичних осіб — підприємців зобов'язання про суми, що підлягають сплаті, вноситимуться відповідно до розрахунків про нараховані суми єдиного внеску за календарний квартал у розмірі мінімального страхового внеску за кожен місяць, які здійснюватимуться органами Пенсійного фонду України. Це пов'язано з тим, що Законом № 5292 для зазначених платників встановлено квартальні строки сплати, а звітний період — річний.

За поданими звітами до карток особових рахунків платників вноситиметься лише позитивне значення різниці між сумою, визначеною такою особою самостійно у річному звіті, та сумою, визначеною органом Пенсійного фонду України у розрахунках за календарні квартали звітного року про нараховані суми єдиного внеску у розмірі мінімального страхового внеску за кожен місяць. Це передбачено для тих платників, які визначать собі суму до сплати понад мінімальний страховий внесок.