Інші податки

Cправляння екологічного податку за скиди відходів до системи зборів стічних вод

До кола платників екологічного податку належать суб'єкти господарювання, юридичні особи, які не провадять господарської (підприємницької) діяльності, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, що виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються, зокрема:

  • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (пп. 240.1.2 п. 240.1 ст. 240 Податкового кодексу);
  • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання (пп. 240.1.3 вищезазначеного пункту Кодексу).

Водночас трапляються випадки, коли підприємства здійснюють скиди відходів до системи зборів стічних вод, внаслідок чого утворюються забруднюючі речовини, які в подальшому скидаються безпосередньо у побудовані такими підприємствами штучні водні об'єкти.

Розглянемо особливості справляння екологічного податку в цьому випадку.

Об'єктом та базою оподаткування екологічним податком відповідно до п. 242.1 ст. 242 Податкового кодексу є, зокрема:

  • обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;
  • обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання.

Суми екологічного податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та за розміщення відходів, обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів відповідно скидів та/або розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів.

Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти при обчисленні екологічного податку визначено ст. 245 Податкового кодексу, а за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах — ст. 246 цього Кодексу. При цьому ставки за розміщення відходів значно менші, ніж ставки за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти.

Відповідно до ст. 4 Закону № 187 особливості регулювання відносин щодо поводження, зокрема, з речовинами, що скидаються із стічними водами у водні об'єкти (крім тих, які акумулюються і підлягають вивезенню у спеціально відведені місця складування), визначаються відповідними законами.

Згідно з визначенням термінів, наведених у ст. 1 Водного кодексу, вода стічна — це вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів. Водний об'єкт — природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт).

Відповідно до ст. 2 цього Кодексу водні відносини в Україні регулюються Водним кодексом, Законом № 1264 та іншими актами законодавства.

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення, зокрема, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів.

Статтею 49 Водного кодексу визначено, що спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу. У дозволі на спеціальне водокористування встановлюється, зокрема, ліміт скидання забруднюючих речовин.

Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування затверджено постановою № 321.

Отже, платники податку, які здійснюють скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, що утворюються внаслідок здійснення господарської діяльності, повинні отримати дозвіл на спеціальне водокористування.

Таким чином, при обчисленні екологічного податку у разі скидів відходів до системи зборів стічних вод підприємств, унаслідок чого утворюються забруднюючі речовини (водні суміші, водні розчини тощо), які в подальшому скидаються безпосередньо у побудовані такими підприємствами штучні водні об'єкти, слід застосовувати ставки, визначені ст. 245 Податкового кодексу.