Соціальне страхування

Пенсійне забезпечення

Право на достроковий вихід на пенсію

Жінка народилася 28.03.64 р., має 31 рік стажу, постійно проживає і працює в четвертій зоні радіологічного контролю. На роботі підпадає під скорочення. Чи має вона право на достроковий вихід на пенсію та на яких умовах? Коли вона матиме право на пенсію за віком?


Згідно зі ст. 55 Закону № 796 особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються зі зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Зокрема, особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю, за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років, пенсійний вік початково знижується на два роки та додатково на один рік за кожні три роки проживання або роботи, але не більше ніж на п'ять років.

Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31.07.86 р. незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

У разі дотримання вищеперелічених вимог жінка матиме право на зниження пенсійного віку на п'ять років.

Відповідне зниження пенсійного віку застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію (до 01.01.2022 р.).

Жінки, які народжені у період з 01.10.63 р. по 31.03.64 р. та мають право на зниження пенсійного віку на п'ять років, виходитимуть на пенсію після досягнення віку 52 роки 6 місяців. Тобто жінка матиме право на пенсію за віком після 28.09.2016 р.

Щодо зниження пенсійного віку у зв'язку зі звільненням з роботи за скороченням чисельності слід зазначити таке. Підпунктом «г» п. 1 ст. 26 Закону про зайнятість населення передбачено, що працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, Закону про прокуратуру, Закону про наукову діяльність, Закону № 2790 (за наявності відповідних умов), у разі якщо до визнання такої особи безробітною для неї неможливо було підібрати підходящу роботу та якщо вона має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для жінок — 30 років).

Пенсійний вік жінки згідно зі ст. 26 Закону про пенсійне страхування — 60 років. Оскільки її буде звільнено з роботи за скороченням чисельності до досягнення віку 58 років 6 місяців (раніше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку), підстав для застосування цієї норми Закону немає.

Розмір пенсії шахтаря і право на її перерахунок

Чоловік отримує пенсію як шахтар. Який мінімальний розмір пенсії шахтаря і чому пенсію не перераховують у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму? Після призначення пенсії чоловік відпрацював 18 місяців. Чи має він право на перерахунок пенсії?


Абзацом третім частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування передбачено, що мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону № 345, та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком № 1, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80% середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Отже, у разі якщо розмір пенсії шахтаря, обчислений з урахуванням страхового стажу та заробітку чи встановлений у розмірі 80% його заробітку, визначеного за нормами ст. 40 Закону про пенсійне страхування, не досягає трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, держава йому гарантує зазначений мінімальний розмір пенсії.

Статтею 42 Закону про пенсійне страхування встановлено, що у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (здійснюють діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування)). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

Пенсіонерам, які працюють (здійснюють діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, який встановлено на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

З 01.01.2013 р. мінімальний розмір пенсії непрацюючого шахтаря становить 2682 грн. (894 грн. х 3), а пенсія працюючого шахтаря, якому її призначено до 01.10.2011 р., — 2292 грн. (764 грн. х 3).

Щодо перерахунку пенсії з урахуванням набутого після її призначення страхового стажу (18 місяців) слід зазначити таке.

Відповідно до частини четвертої ст. 42 Закону про пенсійне страхування у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, пенсія перераховується. При цьому якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення (попереднього перерахунку). Заробітна плата залишається без змін. Тобто заробіток, який отримував чоловік після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, в даному випадку не враховуватиметься.

Зарахування часу навчання до пільгового стажу

Який порядок зарахування до пільгового стажу за Списком № 1 часу навчання в профтехучилищі та роботи після 1992 р., якщо атестація робочого місця не проводилася?


Згідно з нормами ст. 38 Закону про професійно-технічну освіту час навчання у професійно-технічному навчальному закладі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного, і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі і час проходження строкової військової служби, що зараховується до пільгового стажу, не повинен перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

Згідно з Порядком № 383 при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного п'ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21.08.92 р. право впродовж цього періоду має підтверджуватися результатами атестації.

Якщо ж атестація з 21.08.92 р. не проводилася чи за результатами атестації, уперше проведеної після 21.08.97 р., право не підтвердилось, до пільгового стажу зараховується лише період роботи зі шкідливими умовами праці на даному підприємстві, в установі чи організації до 21.08.92 р. включно, тобто до набрання чинності Порядком № 442. У такому самому порядку зараховується пільговий стаж, якщо за результатами атестації, уперше проведеної до 21.08.97 р., право на пільгове пенсійне забезпечення не підтвердилось.