ПДФО

Декларування громадянами доходів, отриманих у 2012 р.

Нещодавно ДПС України провела «гарячу» телефонну лінію з питань декларування громадянами доходів, отриманих у 2012 р., за участю заступника директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Наталії ЛИТОВЧЕНКО та головного державного податкового ревізора-інспектора відділу оподаткування доходів фізичних осіб Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб Надії Філіповських.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час телефонної лінії.

Спадщину отримано неповнолітньою дитиною

Неповнолітня дитина отримала у спадщину від бабусі нерухоме майно (квартиру). Чи є об'єктом оподаткування зазначений дохід та чи потрібно подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, оскільки дитина є неповнолітньою?


Відповідно до пп. «а» п. 179.4 ст. 179 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) платники податку звільняються від обов'язку подання податкової декларації незалежно від видів та сум отриманих доходів, зокрема, якщо вони є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року. Водночас згідно з п. 179.6 цієї статті обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладається на опікуна або піклувальника щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою.

При цьому п. 99.2 ст. 99 Податкового кодексу передбачено, що грошові зобов'язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі. Батьки (усиновителі) неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання грошових зобов'язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу.

Розмір ставки податку, що застосовується до відповідного об'єкта спадщини, залежить від родинних стосунків членів сім'ї фізичної особи і спадкодавця.

Відповідно до пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу за нульовою ставкою оподатковуються об'єкти спадщини, зокрема вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Згідно з пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, тобто 5%.

Таким чином, батьки (усиновителі) або опікуни (піклувальники) у разі отримання неповнолітньою дитиною спадщини повинні подати податкову декларацію від імені неповнолітньої дитини та сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5%.

Відображення доходів від оренди у податковій декларації

В якому рядку податкової декларації фізична особа відображає дохід від надання рухомого майна в оренду?


Згідно з пп. 2.7 п. 2 розділу ІІІ Інструкції щодо заповнення податкової декларацaії про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395, у рядку 01.03 зазначається сума доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), житловий найм (піднайм). У разі отримання зазначених доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.

Оплату за навчання здійснено бабусею

Чи має право на податкову знижку за навчання бабуся студента, яка оплачувала його навчання у вузі?


Платник податку має право включити до податкової знижки суму коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати (пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу).

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Таким чином, якщо навчання студента оплатила його бабуся, яка не є членом сім'ї першого ступеня споріднення, то вона не має права на податкову знижку за навчання.

Право працівника МВС України на податкову знижку

Чи має право на податкову знижку за навчання працівник МВС України?


Податковим кодексом передбачено деякі обмеження щодо права нарахування податкової знижки, зокрема пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 цього Кодексу визначено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу. Отже, якщо фізична особа отримує дохід у вигляді заробітної плати, вона має право на отримання податкової знижки.

Відповідно до пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу заробітна плата для цілей розділу ІV цього Кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Доходи, отримані у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, та які спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян, не відповідають визначенню заробітної плати, наведеному у пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, і зазначені особи не є найманими працівниками відповідно до умов чинного трудового законодавства, тому вони не мають права на податкову знижку.

Навчання на військовій кафедрі

У деяких вузах (навіть з навчанням на бюджетній основі) навчання на військовій кафедрі оплачується окремо від основного навчання. Чи можна включати такі суми до податкової знижки?


Оскільки навчання на військовій кафедрі — це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов'язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом і оплачується окремо (додатково) від плати за навчання згідно з укладеним з вузом договором на навчання за певним фахом, включення таких витрат до податкової знижки чинним законодавством не передбачено.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, наведено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу.

Строк подання податкової декларації

Фізична особа отримує дохід від надання квартири в оренду, податок на доходи сплачує щокварталу. Чи потрібно при цьому щокварталу подавати податкову декларацію або достатньо подати її раз на рік за підсумками минулого року?


Відповідно до пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець.

При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені Податковим кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації. Тобто податкову декларацію потрібно подавати один раз за результатами звітного року до 1 травня.


Підготувала Марія ДАНЮК, оглядач «Вісника»,
за сприяння: Наталії ЛИТОВЧЕНКО, заступника директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України,
Надії ФІЛІПОВСЬКИХ, головного державного податкового ревізора-інспектора
відділу оподаткування доходів фізичних осіб Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб,
та Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС України