Оплата праці

Індексація заробітної плати при переведенні працівника на повну ставку

Розглянемо відповідь на запитання, викладене у  листі, що надійшов від передплатника журналу: «Жінка працювала вихователем на 0,5 ставки, заробітна плата індексувалася. З жовтня 2012 р. її переведено на повну ставку і з того часу індексація не нараховується, хоча всім іншим вихователям, які працюють на ставці, індексація нараховується. Коли буде поновлено індексування заробітної плати?».


Відповідно до п. 5 Порядку № 1078 місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються, якщо сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватися в місяці підвищення.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено у додатку 4 до Порядку № 1078.

Тобто якщо у працівника заробітна плата збільшується на суму меншу, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення, то здійснюється підвищення заробітної плати та додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати.

Визначена сума індексації фіксується і виплачується у такому розмірі до наступного збільшення заробітної плати, при якому таке збільшення перевищить фіксовану суму індексації.

Згідно з Порядком № 1078 заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який визначається у розрахунку на місяць.

Зазначеним Порядком не передбачено механізму визначення суми індексації та фіксованої її величини, якщо працівник працював неповний робочий час.

Враховуючи, що при нарахуванні сум індексації застосовується прожитковий мінімум, який визначається у розрахунку на місяць, сума індексації та її фіксована величина мають визначатись у розрахунку за повний робочий час, а виплачуватися пропорційно відпрацьованому робочому часу.

У разі якщо працівник працював на 0,5 ставки, а потім перейшов на місячну норму часу і при цьому посадовий оклад (ставка) не збільшувався, то базовий місяць у такому випадку не змінюється.

Якщо при переведенні працівника з 0,5 ставки на повну відбувається підвищення посадового окладу (ставки), місяць підвищення слід вважати базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. При цьому необхідно здійснити порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації з розрахунку повної ставки (посадового окладу). Якщо сума підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення, то індексація не проводиться. У разі якщо сума підвищення менша, ніж сума індексації, то має бути здійснено підвищення заробітної плати та додано суму індексації, визначену з урахуванням суми підвищення, тобто визначено фіксовану суму індексації.