ЄСВ

Нарахування єдиного внеску в межах максимальної величини

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ, тобто максимальної суми доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (частина третя ст. 7 Закону про ЄСВ).
Розглянемо таку ситуацію: «Фізична особа — підприємець, що перебуває на загальній системі оподаткування, у березні 2012 р. отримала дохід від діяльності у сумі 189 тис. грн. З якої суми потрібно нараховувати і утримувати єдиний внесок у розмірі 34,7%: у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску чи з усієї суми доходу? Як відобразити суму доходу у звіті?»


Відповідно до п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ фізичні особи — підприємці, що застосовують загальну систему оподаткування, сплачують єдиний внесок у розмірі 34,7% суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, в якому отримано дохід (прибуток).

Обчислення сум єдиного внеску зазначеною категорією платників здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій.

Фізичні особи — підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів Пенсійного фонду України звіт за себе згідно з табл. 1 додатка 5 до Порядку № 22-2.

У графі 2 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації фізичної особи — підприємця» табл. 1 додатка 5 до цього Порядку платник самостійно відображає фактичну суму чистого доходу за себе в розрізі місяців. При цьому сума чистого доходу за рік повинна відповідати сумі чистого оподатковуваного доходу, заявленій у податковій декларації.

У графі 3 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини» табл. 1 додатка 5 до Порядку № 22-2 платником відображається самостійно визначена сума доходу у розрізі кожного місяця відповідного року в межах максимальної величини.

У графі 4 «Розмір єдиного внеску» табл. 1 додатка 5 до Порядку № 22-2 зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати, — 34,7%, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності — 36,6%, у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві — 36,21%, у всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування — 38,11%.

У графі 5 «Сума нарахованого єдиного внеску» табл. 1 додатка 5 до цього Порядку відображається сума, що визначається як добуток відповідного розміру єдиного внеску на суму, зазначену у графі 3 в розрізі кожного місяця.