Бухоблік

Винагорода за агентськими договорами

Чи включається до складу податкових витрат сума винагороди за агентськими договорами комісії на реалізацію товарів? Якщо так, то у складі якої групи такі витрати враховуються?


Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання регулює глава 31 Господарського кодексу України.

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок (частина перша ст. 297 Господарського кодексу України). Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною за його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.

Комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, а також інші витрати, пов’язані зі збутом товарів, відповідно до пп. 138.10.3 п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу України відносяться до складу витрат на збут. У свою чергу витрати на збут включаються до складу інших витрат.

Таким чином, платник податку — комітент може врахувати витрати, понесені у зв’язку з відшкодуванням витрат комісіонера, пов’язаних з виконанням зобов’язань за договором комісії на реалізацію товарів, як витрати на збут у складі інших витрат за умови підтвердження таких витрат відповідними документами (звіт комісіонера, копії первинних документів, що підтверджують здійснення комісіонером витрат).

Водночас платникам податку слід враховувати пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України, згідно з яким не включаються до складу витрат платежі платника податку в сумі вартості товару на користь комітента, принципала тощо за договорами комісії, агентськими договорами та іншими аналогічними договорами, перераховані платником на виконання цих договорів.