Бухоблік

Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів для орендованого транспортного засобу

Підприємство для виконання завдань, пов’язаних із господарською діяльністю, орендує транспортний засіб у директора. Чи належить до складу податкових витрат підприємства сума коштів, витрачена на придбання пально-мастильних матеріалів?


Відповідно до пп. «в» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу України витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання, у тому числі оренда легкових автомобілів, придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів, страхування тощо належать до адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством. Такі витрати у складі інших витрат визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку

Отже, витрати на придбання пально-мастильних матеріалів для заправки орендованого транспортного засобу у директора враховуються у складі податкових витрат підприємства при визначенні об’єкта оподаткування за умови документального підтвердження, що такі витрати безпосередньо пов’язані з веденням господарської діяльності підприємства.