Бухоблік

Зменшення розміру статутного капіталу

Чи має право засновник ТОВ прийняти рішення про зменшення розміру статутного капіталу шляхом повернення коштів або майна власнику корпоративних прав? Які податкові наслідки при цьому виникають?


Згідно з п. 2 частини четвертої ст. 145 Цивільного кодексу України внесення змін до статуту ТОВ, зміна розміру його статутного капіталу належить до виключної компетенції загальних зборів учасників такого товариства.

Зменшення статутного капіталу ТОВ допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань ТОВ та відшкодування їм збитків (частина п’ята ст. 144 Цивільного кодексу України).

Відповідно до частини першої ст. 16 Закону про господарські товариства товариство має право змінювати розмір статутного (складеного) капіталу — як збільшувати, так і зменшувати.

Частиною третьою ст. 16 цього Закону встановлено, що зменшення статутного (складеного) капіталу за наявності заперечень кредиторів ТОВ не допускається.

У податковому обліку суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування. У складі доходів не враховуються також кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, в разі зменшення розміру статутного капіталу такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв (пп. 136.1.13 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України).

Таким чином, кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, в разі зменшення розміру статутного капіталу такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв, не враховуються у складі доходів.  

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42