Податок на прибуток

Оподаткування дивідендів, виплачених резиденту Польщі

Українська компанія виплачує дивіденди товариству з обмеженою відповідальністю, яке є резидентом Польщі та власником 40% капіталу української компанії. Чи може застосовуватися ставка податку 5%?


Відповідно до п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 — 160.6 ст. 160 Податкового кодексу, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у п. 160.1 цієї статті, за ставкою в розмірі 15% їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Пунктом 1 ст. 10 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Польща (далі — Конвенція) встановлено, що дивіденди, які сплачуються компанією — резидентом Договірної Держави резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій другій Державі.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 10 Конвенції такі дивіденди можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач фактично має право на дивіденди, податок, що стягується, не повинен перевищувати:

  • 5% загальної суми дивідендів, якщо право на дивіденди фактично має компанія (на відміну від товариства), і ця компанія є власником принаймні 25% капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;
  • 15% загальної суми дивідендів в інших випадках.

Для цілей Конвенції компанія відрізняється від товариства тією мірою, якою останнє не є юридичною особою відповідно до внутрішнього законодавства країни, і дохід такого товариства підлягає оподаткуванню щодо індивідуальних партнерів за їх частками у товаристві. Через це такі товариства не можуть вважатися резидентами цієї країни і користуватися перевагами міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

Отже, якщо товариство відповідно до законодавства Договірної Держави є юридичною особою, яка підлягає оподаткуванню корпоративним податком як компанія, то таке товариство не підпадає під застереження зазначеної статті й має право на переваги Конвенції.

Крім того, у редакції п. 2 ст. 10 Конвенції польською мовою слово «spółka» відповідає українському слову «компанія», а слова «inna niz spółka osobowa» — словам «на відміну від товариства». Отже, лише окремий вид польських товариств — «spółka osobowa» не є компанією для цілей ст. 10 Конвенції і не має права на переваги Конвенції.

Таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю, яке є резидентом Польщі, може претендувати відповідно до положень пп. «а» п. 2 ст. 10 Конвенції на застосування ставки оподаткування дивідендів 5% за умови, що воно не є «особовим товариством» («spółka osobowa»), фактично має право на ці дивіденди та є власником принаймні 25% капіталу української компанії, яка сплачує дивіденди.

Право на використання переваг міжнародного договору надається нерезиденту за умови надання ним довідки про підтвердження його статусу резидента згідно з положеннями ст. 103 Податкового кодексу.

У разі відсутності довідки про підтвердження статусу резидента відповідні доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, підлягають оподаткуванню за законодавством України без урахування переваг міжнародного договору.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42