Інші податки

Строк дії довідки про підтвердження статусу резидента країни

Українське підприємство виплачує нерезиденту доходи із джерелом їх походження з України. Нерезидент надав довідку про підтвердження його статусу резидента Російської Федерації, видану в січні 2012 р. Чи правомірне використання цієї довідки на початку 2013 р.?


Відповідно до положень п. 103.4 ст. 103 Податкового кодексу підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі — довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Положеннями п. 103.8 ст. 103 Податкового кодексу встановлено, що особа, яка виплачує доходи нерезиденту у звітному (податковому) році, у разі подання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік) може застосувати положення міжнародного договору України, зокрема щодо звільнення (зменшення) від оподаткування, у звітному (податковому) році з отриманням довідки після закінчення звітного (податкового) року.

Довідка, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування, для цілей підтвердження права на застосування положень цього міжнародного договору подається у кожному звітному (податковому) році з урахуванням положень п. 103.8 ст. 103 Податкового кодексу.

Отже, у разі виплати на початку 2013 р. доходів із джерелом їх походження з України для підтверд-ження права на отримання переваг відповідного договору про уникнення подвійного оподаткування можна використовувати довідку з інформацією за 2012 р. Така довідка відповідно до положень п. 103.8 ст. 103 Податкового кодексу може застосовуватись до кінця року.

Однак необхідно мати на увазі, що у разі неотримання зазначеної довідки до закінчення року з 01.01.2014 р. виникне ситуація, коли довідка за 2012 р. вже не може використовуватися згідно з вищезазначеними положеннями Податкового кодексу, а компетентний орган іноземної держави ще не встиг видати довідку за 2014 р.

Згідно з положеннями п. 103.10 ст. 103 Податкового кодексу у разі неподання нерезидентом довідки відповідно до п. 103.4 цієї статті доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню за законодавством України з питань оподаткування без урахування переваг міжнародного договору.