Податок на прибуток

Ставка податку при виплаті процентів за облігаціями на користь банку-нерезидента

Акціонерне товариство є емітентом облігацій. Проценти за облігаціями сплачуються банку-нерезиденту, який надав довідку про те, що він є резидентом Республіки Австрія. За якою ставкою акціонерне товариство має утримувати податок під час виплати процентів на користь банку-нерезидента?


Відповідно до абзацу четвертого пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу у разі якщо залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов'язань чи ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, сума процентів визначається шляхом нарахування їх на номінал такого цінного папера, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення та ціною погашення такого цінного папера.

Підпунктом «а» п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу встановлено, що проценти, які сплачуються на користь нерезидента, відносяться до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України.

Тому при виплаті доходів у вигляді процентів резидент або постійне представництво нерезидента зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15% їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати (п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу).

Водночас п. 1 ст. 11 Конвенції між Урядом Республіки Австрія і Урядом України встановлено, що проценти, які виникають в одній Договірній Державі та сплачуються резиденту другої Договірної Держави, оподатковуються в цій другій Державі.

Однак відповідно до положень п. 2 цієї статті такі проценти можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і згідно із законодавством цієї Держави, але якщо одержувач є фактичним власником процентів, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:

  • 2% валової суми процентів, що сплачуються (пп. «а» зазначеного пункту):
  • у зв'язку з продажем у кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання (абзац «і» цього підпункту);
  • у зв'язку з продажем або наданням у кредит будь-яких виробів чи послуг одним підприємством іншому (абзац «іі»);
  • за позиками будь-якого виду, що надаються банком або іншою фінансовою установою (абзац «ііі»);
  • 5% валової суми процентів в усіх інших випадках (пп. «b» п. 2 ст. 11 зазначеної Конвенції).

Отже, у випадку, що розглядається, проценти підлягають оподаткуванню відповідно до положень абзацу «ііі» пп. «а» п. 2 ст. 11 Конвенції як проценти, що сплачуються за позиками будь-якого виду, які надаються банком або іншою фінансовою установою, тобто за ставкою 2% валової суми процентів, що сплачуються.