ПДВ

Податок на додану вартість

Зміна номенклатури товарів

Чи потрібно платнику ПДВ виписувати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі зміни номенклатури товарів?


Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Зміна номенклатури товарів також є зміною суми компенсації їх вартості, оскільки один вид товарів кількісно або вартісно зменшується, а інший — на відповідну кількість або суму збільшується.

Згідно з п. 18 Порядку № 1379 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

Згідно з п. 18 Порядку № 1379 на титульному аркуші розрахунку коригування зазначається, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

Отже, оскільки у разі зміни номенклатури постачання товарів фактично відбувається повернення одних товарів та отримання інших, то продавець в обов'язковому порядку повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, до якої згідно з договором вносяться зміни на товари, кількість (вартість) яких зменшується, та виписати іншу податкову накладну на товари, які постачаються на їх заміну.

Податкові накладні, виписані у попередніх звітних періодах

У яких випадках може бути сформовано податковий кредит на підставі податкових накладних, виписаних у податкових періодах, що передують звітному?


Узагальнюючою податковою консультацією № 127 визначено, що з дати набрання чинності Податковим кодексом платник податку має право сформувати податковий кредит звітного періоду на підставі податкових накладних, взятих на облік у поточному звітному періоді, але виписаних у податкових періодах, що передує звітному, в таких випадках:

податкові накладні, взяті на облік у звітному періоді, з дати виписки яких не минуло 365 календарних днів (тобто до Реєстру отриманих податкових накладних за травень 2011 р. могли бути включені податкові накладні, виписані продавцем не раніше травня 2010 р.; до Реєстру отриманих податкових накладних за березень 2012 р. відповідно можуть бути включені податкові накладні, виписані продавцем не раніше березня 2011 р.), — загальне правило;

податкові накладні, отримані протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку, незалежно від дати отримання від постачальника товарів/послуг, але з урахуванням строків давності, — для платників, які застосовують касовий метод;

податкові накладні, отримані при одержанні права власності на заставне майно з метою подальшого продажу, — якщо у звітному періоді відбувся продаж такого майна, — для банківських установ.

У таких випадках не вимагається документального підтвердження причин отримання податкових накладних у періодах, наступних за періодом, в якому вони були виписані, а суми податку відображаються у Реєстрі отриманих податкових накладних поточного звітного періоду та у складі податкового кредиту звітного періоду (рядок 10.1 декларації).

Такі самі правила з дати набрання чинності Податковим кодексом застосовуються і до розрахунків коригування до податкових накладних, на підставі яких здійснюється коригування податкового кредиту.

Виправлення помилок у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних

Який порядок заповнення платником ПДВ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних при виправленні помилок методом «сторно»?


Форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр), а також окремі вимоги щодо його ведення та порядок виправлення в ньому допущених помилок затверджено наказом № 1002.

Зокрема, виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом «сторно» за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок відповідно до Положення № 88.

У даному випадку метод «сторно» здійснюється аналогічно методу, яким виправляються помилки у регістрах бухгалтерського обліку, а саме шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому її виявлено.

При здійсненні такого зворотного запису платником податку:

в колонці 1 розділів І та/або ІІ Реєстру зазначається порядковий номер запису;

в колонках 2 — 6 розділу І та/або колонках 2 — 7 розділу ІІ Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються;

у відповідних колонках 7 — 12 розділу І та/або колонках 8 — 16 розділу ІІ Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком «+» чи «-».

При цьому якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПНУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42