Податок на майно

Плата за землю

Нарахування сум плати за землю громадянам

Як нараховуються фізичним особам належні до сплати суми земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності?


Згідно з п. 287.2 ст. 287 Податкового кодексу облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум плати за землю проводяться щороку до 1 травня.

Підставою для нарахування земельного податку відповідно до п. 286.1 ст. 286 зазначеного Кодексу є дані державного земельного кадастру.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами ДПС, які видають платнику до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за відповідною формою.

Пунктом 287.5 ст. 287 Податкового кодексу встановлено, що фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Згідно з п. 288.7 ст. 288 Податкового кодексу порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовуються відповідно до вимог статей 285 —287 цього Кодексу.

При цьому підставою для нарахування орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності є договори оренди земельних ділянок.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати до органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган ДПС про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зазначені зміни (п. 288.1 ст. 288 Податкового кодексу).

Отже, нарахування громадянам сум земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності проводиться органами ДПС, які видають до 1 липня поточного року податкові повідомлення-рішення про внесення земельного податку або орендної плати.

Суми земельного податку та орендної плати, зазначені у податкових повідомленнях-рішеннях, підлягають сплаті протягом 60 днів з дня їх вручення.

Водночас слід зауважити, що громадяни, які мають підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, повинні подати до органів ДПС документи, що посвідчують їх право на пільгу.

Подання декларації з плати за землю фізичною особою —підприємцем

В яких випадках фізична особапідприємець повинна подавати податкову декларацію з плати за землю?


Згідно зі ст. 116 Земельного кодексу громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом, або за результатами аукціону. Також у період дії Указу № 32 з 19.01.99 р. по 20.07.2007 р. покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення могли бути громадяни України —суб'єкти підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 93 Земельного кодексу та ст. 1 Закону № 161 оренда землі —це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною для здійснення підприємницької та інших видів діяльності орендарем.

Слід зазначити, що право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, право постійного користування земельною ділянкою —державним актом на право постійного користування земельною ділянкою, а право оренди земельної ділянки —договором оренди землі.

Отже, фізична особапідприємець подає до органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю у разі якщо земельна ділянка використовується для здійснення господарської діяльності (магазин, СТО тощо) на підставі:

державного акта на право власності на земельну ділянку, оформленого на фізичну особупідприємця;

договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності, наданого у порядку, встановленому чинним законодавством, та оформленого на фізичну особупідприємця.

Якщо державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди земельної ділянки державної та комунальної власності оформлено на фізичну особу, то нарахування плати за землю (земельного податку або орендної плати) проводить орган ДПС, який видає платнику до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення плати за землю за встановленою формою.

Строки подання податкової декларації з плати за землю юридичними особами

Які строки подання юридичними особамивласниками земельних ділянок (землекористувачами та орендарями землі державної та комунальної власності) податкової декларації з плати за землю (земельного податку та орендної плати)?


Згідно з п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Пунктом 286.3 ст. 286 зазначеного Кодексу встановлено, що платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

Відповідно до п. 286.4 ст. 286 Податкового кодексу за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися такі зміни.