Акциз

Подальша реалізація виноматеріалів, вироблених на давальницьких умовах

Як оподатковуються виноматеріали, вироблені на давальницьких умовах, якщо замовник отримує ці виноматеріали для подальшої реалізації іншим особам, у тому числі підприємствам вторинного виробництва?


Підпунктом 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу встановлено, що платником акцизного податку є, зокрема, особа, яка вироб-ляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини. Пунктом 212.2 ст. 212 цього Кодексу встановлено, що замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.

Згідно з п. 216.5 ст. 216 Податкового кодексу при передачі підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, датою виникнення податкових зобов'язань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його дорученням іншій особі. Суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, визначаються виробником (переробником) виходячи з об'єктів та бази оподаткування і ставок цього податку, які діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику або за його дорученням іншій особі (п. 217.2 ст. 217 Податкового кодексу). Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження готової продукції такому власнику або за його дорученням іншій особі (пп. 222.1.4 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу).

При цьому відповідно до пп. 222.1.5 зазначеного пункту умовою відвантаження виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини, замовнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтверд-ження банківської установи про перерахування відповідної суми податку на поточний рахунок виробника. Водночас п. 225.9 ст. 225 Податкового кодексу передбачено, що виноматеріали, реалізовані підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, акцизним податком не оподатковуються. В інших випадках операції з реалізації виноматеріалів оподатковуються за ставками податку на виноробну продукцію, встановленими пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу. Статтею 215 встановлено також перелік товарів, з яких справляється акцизний податок.

Отже, відповідно до норм Податкового кодексу платником акцизного податку є особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію), у тому числі з давальницької сировини. При цьому замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, при отриманні від виробника готової продукції зобов'язані перерахувати на його поточний рахунок відповідну суму акцизного податку, яка потім сплачується виробником до бюджету. Виноматеріали, реалізовані підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, акцизним податком не оподатковуються. В інших випадках операції з реалізації виноматеріалів оподатковуються за ставками податку на виноробну продукцію, встановленими Податковим кодексом.

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42