Митна справа

Підтвердження дати перетину митного кордону за електронною митною декларацією

Як підтверджується дата перетину митного кордону, якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації?


Відповідно до п. 4.9 розділу V Порядку № 1030 у графах 11 та 12 «Підтвердження операцій, що не підлягають оподаткуванню (митна декларація (аркуш 3/8)), номер та дата складання, дата перетину митного кордону» додатка 4 до Декларації акцизного податку зазначаються реквізити митної декларації, що підтверджують операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера.

Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій, регламентуються Положенням № 450. Відповідно до п. 16 цього Положення електронна митна декларація вважається оформленою за наявностi внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдмiтки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється на вiзуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматi, що унеможливлює надалі внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

Отже, при заповненні додатка 4 до Декларації акцизного податку у графах 11 та 12 зазначаються реквізити з електронної митної декларації, перетвореної на візуальну форму, яка є аналогічною митній декларації на паперовому носії.