ПДФО

Особливості оподаткування доходів, отриманих арбітражними керуючими

З 19.01.2013 р. набрав чинності Закон № 4212, яким передбачено скасування ліцензування діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (за текстом — арбітражний керуючий). Натомість арбітражні керуючі набули статусу суб'єктів незалежної професійної діяльності. Розглянемо, як тепер оподатковуються доходи та яка звітність подається арбітражними керуючими.


Законом № 4212 визначено, що арбітражний керуючий —  це фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку у справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор із числа осіб, які отримали свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Згідно зі ст. 102 цього Закону особа, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, подає кваліфікаційній комісії заяву з документами, що підтверджують відповідність зазначеним у ст. 97 Закону вимогам до арбітражного керуючого, та складає кваліфікаційний іспит.

Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту, може подати заяву про його повторне складання не раніше ніж через шість місяців.

Державний орган з питань банкрутства не пізніше ніж на 10 день з дня надходження рекомендації кваліфікаційної комісії видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України (п. 2 ст. 103 Закону № 4212).

Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видається без обмеження строку дії.

Пунктом 6 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4212 визначено, що з дня набрання чинності цим Законом продовжують діяти ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 4212 державний орган з питань банкрутства безоплатно замінює за заявою арбітражного керуючого чинну на день набрання чинності цим Законом ліцензію на право здійснення діяльності арбітражного керуючого на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, яке відповідно до цього Закону надає право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Після закінчення цього строку втрачають чинність ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Статтею 4 Закону № 4212 установлено, що арбітражні керуючі є суб'єктами незалежної професійної діяльності.

Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу самозайнята особа — це платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, регламентовано ст.  178 Податкового кодексу, п. 178.1 якої визначено, що особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік в органах ДПС за місцем постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно зі ст. 65 цього Кодексу.

Відповідно до абзацу другого п. 65.1 ст. 65 Податкового кодексу фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10 календарних днів після такої реєстрації зобов'язані стати на облік в органі ДПС за місцем постійного проживання.

Доходи арбітражних керуючих, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15 (17%) залежно від розміру доходу.

Згідно з п. 178.3 ст.  178 цього Кодексу оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

Для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб розраховується середньомісячний оподатковуваний дохід.

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалася діяльність.

Під час виплати суб'єктами господарювання — податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується у разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця.

Арбітражні керуючі, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності та подавати податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу ІV Податкового кодексу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, тобто до 1 травня року, що настає за звітним.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником податку самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації.

При цьому до 1 серпня року, що настає за звітним, особа, яка здійснює діяльність арбітражного керуючого, зобов'язана самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42