Єдиний податок

Кошти підприємства, зараховані на рахунок одного банку, переведено на рахунок цього самого підприємства в іншому банку

Підприємство, яке є платником єдиного податку за ставкою 5%, має у різних банках два банківських рахунки. Отриману підприємством від реалізації послуг виручку, зараховану на рахунок одного з банків, включено для оподаткування єдиним податком. Надалі ці кошти переведено і зараховано на рахунок цього самого підприємства в іншому банку, що пов'язано з необхідністю погашення овердрафту. Чи підлягають у такому випадку оподаткуванню єдиним податком кошти, переведені з рахунку підприємства в одному банку та зараховані на рахунок цього самого підприємства в іншому банку?


Підпунктом 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу визначено, що доходом платника єдиного податку — юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримано попередню оплату (аванс) у період сплати інших податків і зборів, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) у матеріальній або нематеріальній формі.

Згідно з п. 292.6 ст. 292 цього Кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Водночас оподатковані кошти є прибутком підприємства, тобто власними коштами платника єдиного податку — юридичної особи, які залишаються у розпорядженні підприємства.

Отже, кошти, які після оподаткування єдиним податком переведено з рахунку платника єдиного податку — юридичної особи на рахунок того самого підприємства в іншому банку, не підлягають повторному оподаткуванню єдиним податком.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42