Єдиний податок

Кошти, отримані як компенсація прямих витрат або збитків в результаті задоволення претензії

Підприємство є платником єдиного податку за ставкою 5%. На балансі підприємства обліковуються основні засоби, що здаються в оренду. Внаслідок аварії один з об'єктів основних засобів було знищено та завдано збитків. Виставлену претензію було визнано в повному обсязі та суму збитків перераховано на поточний рахунок підприємства. Зазначені кошти використано на відновлення основних засобів. Чи потрібно включати до складу доходу платника єдиного податку — юридичної особи суму коштів, отриману в результаті задоволення претензії у порядку, встановленому законом, як компенсацію прямих витрат або збитків?


Статтею 222 Господарського кодексу визначено досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

Учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб'єкт господарювання чи інша юридична особа — учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом (частини перша, друга ст. 222 Господарського кодексу).

Відповідно до пунктів 292.1, 292.3 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) у матеріальній або нематеріальній формі.

Згідно з п. 292.15 ст. 292 цього Кодексу при визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Статтею 292 Податкового кодексу визначено перелік коштів, які є складовими доходу юридичної особи — платника єдиного податку, та до якого не включено суму коштів, отриману в результаті задоволення виставленої претензії.

Таким чином, якщо юридична особа — платник єдиного податку отримує суму коштів у результаті задоволення претензії у порядку, встановленому законом, як компенсацію прямих витрат або збитків, понесених у результаті порушення прав та інтересів, то вона не включає зазначену суму до складу доходу платника єдиного податку.