Податок на прибуток

Сплата податку на прибуток, отриманий від неосновної діяльності підприємства

Чи потрібно сплачувати податок на прибуток, отриманий від неосновної діяльності, якщо від основної діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (КВЕД 17.71), отримано збиток? Як правильно відобразити такі показники в декларації?


Так, податок на прибуток, отриманий від неосновної діяльності, сплачувати потрібно. Розглянемо ситуацію на прикладі.

Приклад

Прибуток від основної діяльності становить –200 грн., від неосновної — 100 грн. У декларації з податку на прибуток, затвердженій наказом № 1213, ця ситуація відображатиметься таким чином:

у рядку 07 «Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+, –)» декларації з податку на прибуток відобразиться загальний результат діяльності підприємства, тобто збиток у сумі 100 грн. (–200 + 100);

у рядку 09 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, –)» — сума 200 грн.;

у рядку 11 «Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10 «Ставка податку на прибуток у відсотках»/100)» — сума 19 грн. (–100 – (–200) х 19/100).

Результат рядка 11 потрапить до рядка 14 «Податок на прибуток за звітний (податковий) період».

Таким чином, платник повинен сплатити у звітному (податковому) періоді 19 грн. податку на прибуток.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42