ЄСВ

Виправлення помилок у звітності

Звільненого працівника продовжували подавати у звітах з єдиного внеску. Як його дані вилучити із звіту і відкоригувати попередні місяці?


Роботодавці, які використовують працю фізичних осіб, подають до органів Пенсійного фонду України звіт за формою згідно з додатком 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2 (далі — Порядок № 22-2) не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, який дорівнює календарному місяцю.

Пунктом 5.6 Порядку № 22-2 визначено, що у разі якщо в табл. 5 додатка 4 до цього Порядку страхувальник не зазначив застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір за попередній період, він подає разом зі звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу табл. 5 — додаткова.