ПДВ

Податок на додану вартість (оподаткування благодійної допомоги)

Відповідно до пп. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу від оподаткування ПДВ звільняються операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим згідно із законодавством, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.

На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників за основними напрямами, визначеними ст. 4 Закону № 531, поширюються правила маркування.

Маркування проводиться шляхом нанесення напису «Благодійна допомога. Продаж заборонено» на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації та благодійника.

Товари маркуються таким чином, щоб під час огляду упаковки або безпосередньо товарів напис було видно повністю та чітко.

Товари благодійної допомоги маркуються благодійниками, які надають таку допомогу.

Контроль за виконанням правил маркування здійснюють місцеві органи виконавчої влади та органи ДПС.

Благодійна допомога може надаватись у вигляді товарів, робіт, послуг, призначених для використання юридичними особамиїї набувачами з метою провадження діяльності за напрямами, передбаченими ст. 4 Закону № 531.

Після отримання від благодійника пропозиції щодо надання благодійної допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів тощо юридична особа — набувач благодійної допомоги:

  • визначає з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування коло осіб, яким вона надаватиметься;
  • повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу.

Юридичні особи — набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг, а також звітність за встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, формою, яку надсилають органам державної податкової служби.

Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодійною допомогою, юридичні особи — набувачі благодійної допомоги користуються планом рахунків та інструкцією, що діють в Україні.

Юридичні особи — набувачі благодійної допомоги самостійно визначають порядок аналітичного обліку операцій, пов'язаних з благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки.

Юридичні особи — набувачі благодійної допомоги у річній фінансовій звітності відображають:

  • у бухгалтерському балансі — окремо кошти (товари, роботи, послуги), отримані як благодійна допомога;
  • у звіті про прибутки та збитки — окремо вартісну величину отриманої благодійної допомоги.

У додатку (коментарі) до річного звіту робляться необхідні пояснення щодо зазначених показників діяльності, пов'язаної з благодійною допомогою.

Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють місцеві органи виконавчої влади, а за її цільовим використанням — місцеві органи виконавчої влади та органи ДПС.

Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані товари, які поставляються за кошти чи інші види компенсації, та/або виручка, отримана за таке постачання, підлягають вилученню у недобросовісного продавця і конфіскуються в дохід держави в установленому порядку.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді зазначених у розділі VI Податкового кодексу підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментів, зазначених у розділі IV цього Кодексу), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності.

Відображення операцій з надання благодійної допомоги платником податку у податкових накладних здійснюється за загальними правилами. Нагадаємо, що форму податкової накладної та порядок її заповнення затверджено наказом № 1379.

Відповідно до п. 6 Порядку № 1379 податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія). При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).

Якщо благодійна допомога надається особі, яка не зареєстрована як платник ПДВ, то обидва примірники податкової накладної, що виписана у разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник ПДВ, залишаються у особи, що їх виписала (п. 8 Порядку № 1379), і зберігаються відповідно до норм підпунктів 6.1 та 6.4 п. 6 цього Порядку.

Якщо юридична особа — набувач благодійної допомоги є зареєстрованим платником ПДВ, то податкова накладна набувачу благодійної допомоги видається з урахуванням такого.

Податкова накладна має бути підписана уповноваженою платником особою та скріплена печаткою (за наявності) (п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 201.3 ст. 201 цього Кодексу та п. 10 Порядку № 1379 у разі постачання товарів/послуг, звільнення від оподаткування яких передбачено ст. 197 Кодексу, у податковій накладній у розділі ІІI та графі 11 робиться помітка «Без ПДВ» з обов'язковим посиланням на пп. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Кодексу.

У рядку «Форма проведених розрахунків» податкової накладної робиться запис «Без оплати», у полі «вид договору» зазначається вид документа, згідно з яким надається благодійна допомога (наприклад, «Договір про благодійну діяльність»).

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42