ПДФО/ВЗ

Податок на доходи фізичних осіб (оподаткування благодійної допомоги)

Для цілей оподаткування відповідно до п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою — допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Так, згідно з пп. «а» пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами — юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, інваліда, дитини-інваліда або дитини, у якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

При цьому норма зазначеного підпункту не поширюється на витрати на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не пов'язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни, аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування), операції з переміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування), лікування тютюнової чи алкогольної залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого постановою № 333.

Отже, до оподатковуваного доходу не включатиметься цільова благодійна допомога, що надаватиметься резидентамиюридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) у випадках та з дотриманням умов, визначених пп. «а» пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу, зокрема закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку, у тому  числі для придбання ліків. При цьому слід мати на увазі, що до запровадження системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування норми зазначеного підпункту поширюватимуться на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених у цьому пункті обмежень).

Водночас відповідно до пп. 170.7.3 зазначеного пункту Кодексу до оподатковуваного доходу не включається сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентамиюридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2013 р. — 1610 грн.). Сума перевищення допомоги над зазначеним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу і підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 (17)%.

Положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати членам профспілки, умови звільнення яких від оподаткування передбачено пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійникафізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, тобто у 2013 р.1610 грн. (абзац четвертий пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу).

Благодійник — юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ.

Оподаткування коштів, перерахованих резидентами України на рахунки матері чи батька дитини для лікування такої дитини в Україні

У разі якщо кошти на лікування фізичної особи (дитини) в Україні перераховуються резидентами України (фізичними або юридичними особами) на рахунки матері чи батька дитини, то суми таких коштів є нецільовою благодійною допомогою.

Нецільова благодійна допомога від благодійника — фізичної чи юридичної особи протягом звітного податкового року у сумі, що перевищує граничний розмір доходу, відображається платником податку в річній податковій декларації із зазначенням її суми та суми податкового зобов'язання з такого доходу (15 та/або 17%). Декларація до органу ДПС за своєю податковою адресою подається платником податку до 1 травня, наступного за звітним податковим роком.

Оподаткування коштів, перерахованих на рахунок іноземної лікарні резидентами України для проведення операції фізичній особі — резиденту України

Відповідно до ст. 3 Основ законодавства України про охорону здоров'я заклад охорони здоров'я — юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на підставі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.

Якщо резиденти України (фізичні або юридичні особи) перераховують на рахунок іноземної лікарні кошти як оплату вартості послуг з лікування фізичної особи (дитини), то такі внески не є цільовою благодійною допомогою у розумінні пп. «а» пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу. Зазначені внески слід розглядати як нецільову благодійну допомогу, сума перевищення якої у 2013 р. (1610 грн.) підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15 (17)%. Платник податку зобов'язаний до 1 травня, наступного за звітним податковим роком, подати декларацію до органу ДПС за своєю податковою адресою для сплати податкових зобов'язань.