Інші податки

Зміни у порядку обліку окремих категорій платників податків

Облік арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до Закону № 4212 з 19.01.2013 р. викладено в новій редакції Закон № 2343.

Як зазначено у ст. 1 Закону № 4212, арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) (за текстом — арбітражні керуючі) є суб'єктами незалежної професійної діяльності. Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого надається особі, яка отримала в державному органі з питань банкрутства відповідне свідоцтво та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

До набрання чинності Законом № 4212 арбітражні керуючі здійснювали діяльність як фізичні особи — підприємці, і така діяльність підлягала ліцензуванню.

Згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 4212 ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого продовжують діяти.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом державний орган з питань банкрутства безоплатно замінює за заявою арбітражного керуючого діючу на день набрання чинності цим Законом ліцензію на право здійснення діяльності арбітражного керуючого на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (далі — свідоцтво).

Після закінчення цього строку ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого втрачають чинність.

Порядок видачі свідоцтва затверджено наказом № 93/5.

Виходячи із зазначених змін у законодавстві та відповідно до п. 6.9 розділу VI Порядку № 1588 облік в органах ДПС арбітражних керуючих здійснюється у такому порядку. Арбітражні керуючі, які отримали свідоцтво, подають до органу ДПС за місцем свого постійного проживання:

  • заяву за формою № 5-ОПП;
  • копію свідоцтва.

При цьому арбітражні керуючі, яких не зареєстровано як підприємців, беруться на облік як особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, після чого органом ДПС видається (направляється) довідка за формою № 4-ОПП, у якій перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи зазначається вид професійної діяльності: «Арбітражний керуючий».

Арбітражні керуючі, які отримали зазначені свідоцтва та зареєстровані фізичними особамипідприємцями, обліковуються в органах ДПС як фізичні особипідприємці з ознакою того, що вони здійснюють незалежну професійну діяльність. Зняття з обліку таких підприємців здійснюється в загальному порядку, встановленому Законом № 755. Після зняття з обліку як підприємців арбітражні керуючі продовжують перебувати на обліку як особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Облік громадських об'єднань

З 01.01.2013 р. набрав чинності Закон № 4572 і втратив чинність Закон № 2460.

Закон № 4572 спрямовано на спрощення процедур реєстрації громадських об'єднань, здешевлення таких процедур та послаблення контролю за їх діяльністю.

Новації, запроваджені цим Законом щодо реєстрації та обліку громадських об'єднань, полягають у такому:

  • учасниками громадського об'єднання можуть бути не лише фізичні, а й юридичні особи;
  • місцеві осередки позбавляються статусу юридичної особи;
  • громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено його статутом.

Як і до набуття чинності Законом № 4572, громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. При цьому:

  • громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом № 755, з урахуванням особливостей, установлених Законом № 4572. Постановка на облік в органах ДПС або внесення змін до відомостей про таких платників податків здійснюється в загальному порядку на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
  • громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє утворення уповноважений орган з питань реєстрації. Такі громадські об'єднання не мають статусу юридичної особи та платника податків.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 4572 встановлено, що всі громадські об'єднання, створені до набрання чинності цим Законом, не підлягають обов'язковій перереєстрації. Водночас установлено такі строки для проведення окремих процедур:

  • статути громадських організацій мають бути приведені у відповідність із Законом № 4572 протягом п'яти років;
  • правовий статус місцевих осередків громадських організацій має бути приведено у відповідність із цим Законом протягом п'яти років (зараз вони є юридичними особами, а у зазначений строк мають змінити статус на відокремлені підрозділи без прав юридичної особи);
  • громадські організації, зареєстровані сільськими, селищними та міськими радами, мають протягом двох років звернутись із заявою про передачу справ до уповноваженого органу з питань реєстрації (органи Мін'юсту України) за своїм місцезнаходженням з метою проведення реєстраційних дій.