Податок на майно

Індексація нормативної грошової оцінки земель та ставки земельного податку у 2013 році

Для визначення розміру земельного податку та орендної плати за землю використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Порядок індексації нормативної грошової оцінки земель, яка є базою при оподаткуванні земельних ділянок, визначено окремою статтею Податкового кодексу. Управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок здійснює Держземагентство України.


Так, згідно зі ст. 289 Податкового кодексу коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель залежить від індексу споживчих цін за попередній рік і розраховується за формулою

Кі = (І10) : 100,

де Ііндекс споживчих цін за попередній рік.

Індекс споживчих цін — це показник, що характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів і послуг у поточному періоді порівняно з базисним.

Податковим кодексом передбачено, що якщо індекс споживчих цін не перевищує 110%, такий індекс застосовується із значенням 110. Тобто коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель не може бути меншим за одиницю.

Цим Кодексом також установлено, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Слід зазначити, що оподаткування земель від нормативної грошової оцінки запроваджено починаючи з 1997 р.

Розрахунок коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 1 січня поточного року щороку здійснює Держземагентство України, про що інформує до 15 січня поточного року.

На виконання п. 289.3 ст. 289 Податкового кодексу зазначений орган листом № 328/22/7-13 поінформував Раду Міністрів АР Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації, ДПС України, Рескомзем АР Крим, головні управління Держземагенства в областях, містах Києві та Севастополі про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2013 р.

Виходячи з розміру індексу споживчих цін за 2012 р. — 99,8%, який доведено листом № 11.1-03/10, нормативна грошова оцінка земель станом на 01.01.2013 р. за 2012 р. індексується на коефіцієнт, що дорівнює 1,0.

У 2013 р. нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, проведена за вихідними даними станом на 01.04.96 р., земель сільськогосподарського призначення, проведена станом на 01.07.95 р., та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфодобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведена станом на 01.01.97 р., підлягає індексації станом на 01.01.2013 р. на коефіцієнт 3,2, який визначається з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 р. — 1,703, 1997 р. — 1,059, 1998 р. — 1,006, 1999 р. — 1,127, 2000 р. — 1,182, 2001 р. — 1,02, 2005 р. — 1,035, 2007 р. — 1,028, 2008 р. — 1,152, 2009 р. — 1,059, 2010 р. — 1,0, 2011 р. — 1,0 та 2012 р. — 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими підприємствам торфодобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведена станом на 01.01.97 р., індексується станом на 01.01.2013 р. на коефіцієнт 1,879, який визначається з добутку коефіцієнтів індексації за 1997 р. — 1,059, 1998 р. — 1,006, 1999 р. — 1,127, 2000 р. — 1,182, 2001 р. — 1,02, 2005 р. — 1,035, 2007 р. — 1,028, 2008 р. — 1,152, 2009 р. — 1,059, 2010 р. — 1,0, 2011 р. — 1,0 та 2012 р. — 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, проведена у 2006 р. відповідно до Порядку № 19/16/22/11/17/12, підлягає індексації станом на 01.01.2013 р. на коефіцієнт 1,254, який визначається з добутку коефіцієнтів індексації за 2007 р. — 1,028, 2008 р. — 1,152, 2009 р. — 1,059, 2010 р. — 1,0, 2011 р. — 1,0 та 2012 р. — 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002 — 2004 та 2006 рр. не індексувалась.

Законом № 5503 внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема п. 275.1 ст. 275 викладено в новій редакції, якою змінено ставки земельного податку за земельні ділянки в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, і встановлено їх у таких розмірах:

Групи населених пунктів
з чисельністю
населення
(тис. осіб)

Ставка
податку
(грн. за 1 м2)

Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення

До 3

0,28

 

Від 3 до 10

0,56

 

Від 10 до 20

0,90

 

Від 20 до 50

1,40

1,20

Від 50 до 100

1,69

1,40

Від 100 до 250

1,97

1,60

Від 250 до 500

2,26

2,00

Від 500 до 1000

2,82

2,50

Від 1000 і більше

3,95

3,00

 

Слід звернути увагу на те, що ставки земельного податку за земельні ділянки населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), диференціюють і затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок податку, встановлених п. 275.1 ст. 275 Податкового кодексу, але не більше трикратного розміру.

При цьому рішення рад щодо затвердження ставок податку за земельні ділянки офіційно оприлюднюються органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування ставок. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Власники землі та землекористувачі при визначенні суми податкового зобов'язання з плати за землю на 2013 р. мають урахувати, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок за 2012 р. індексується на коефіцієнт 1,0, а ставки земельного податку для земель населених пунктів, де не проведено нормативну грошову оцінку, застосовуються відповідно до прийнятих рішень сільських, селищних та міських рад у разі їх диференціації, в іншому разі застосовуються ставки земельного податку, встановлені п. 275.1 ст. 275 Податкового кодексу, з урахуванням коефіцієнтів, установлених п. 275.2 цієї статті.

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) щороку подається платниками — власниками землі та землекористувачами, у тому числі орендарями земель державної та комунальної власності (крім громадян), станом на 1 січня у термін не пізніше 20 лютого. До податкової декларації довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки надається у випадку подання першої податкової декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) та у випадку запровадження нормативної грошової оцінки землі або затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. Сплачується плата за землю юридичними особами рівними частками за податковий період, що дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.